Zapojte se do prvního ročníku Evropské ceny pro humanitární inovaci

CZELO

Přihlášky lze podávat v termínu od 21. března do 3. října 2023. 

Evropská komise spustila první ročník Evropské ceny pro humanitární inovaci (European Prize for Humanitarian Innovation – InnovAid), která je jednou z 5 cen podporovaných Evropskou radou pro inovace v rámci programu Horizont Evropa. Ceny budou uděleny organizacím a společnostem, které vyvinuly a zavádějí inovativní a technologická řešení pro poskytování humanitární pomoci. Řešení musí být nákladově efektivní a jednoduše využitelná k opětovnému použití a mohou pocházet z různých sektorů humanitární pomoci (například: výživa, snižování rizika katastrof, nouzové přístřešky a osady či potravinová bezpečnost).  

V rámci soutěže budou uděleny tři ceny. Vítěz obdrží finanční odměnu ve výši 250 000 eur. Soutěžící, kteří se umístí na 2. a 3. místě budou odměněni finančními prostředky ve výši 150 000 eur a 100 000 eur. Projekty budou hodnoceny nezávislým panelem hodnotitelů na základě 4 kritérií. Do soutěže se mohou přihlásit firmy, humanitární organizace a další právnické osoby se sídlem v jednom z členských států EU nebo zemi přidružené k programu Horizont Evropa. 

Přihlášky lze podávat v termínu od 21. března do 3. října 2023. 

Pravidla soutěže naleznete na webu Evropské rady pro inovace. Pro zájemce proběhne dne 23. května informační webinář. Registrace na akci bude otevřena v dubnu.