Evropská komise vydala pracovní program Euratom na roky 2023-2025 

CZELO

Celkem 132 milionů eur podpoří projekty v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání. 

V nedávné době Evropská komise vydala Pracovní program Euratomu na roky 2023-2025. Obecným cílem programu je pokračovat v činnostech v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy s důrazem na další zlepšování jaderné bezpečnosti, nakládání s radioaktivním odpadem a ochranu před radiací. 

Většina programu bude implementována pomocí spolufinancovaných partnerství pro fúzní výzkum, pro jaderné materiály a pro nakládání s radioaktivním odpadem. Euratom bude spolufinancovat jednotlivá partnerství až z 55 %. Zbytek programu, včetně jaderné bezpečnosti, vzdělávání a odborné přípravy, infrastruktur a dalších průřezových složek, bude podporován společnými výzkumnými a inovačními projekty a doprovodnými koordinačními a podpůrnými akcemi. 

V této chvíli si můžete detailně prohlédnout 11 výzev pro rok 2023 na Funding & Tenders portálu. Výzvy se otevřou 4. dubna a uzávěrku mají 8. listopadu. 

K novému pracovnímu programu uspořádá Evropská komise 4. dubna konferenci se zaměřením na malé modulární reaktory, vzdělávání v oblasti jaderné energetiky a nové výzvy v rámci programu Euratom pro rok 2023. Událost můžete sledovat online. 

Více informací najdete na stránkách Evropské komise.