Vyhlašujeme mimořádnou výzvu k podpoře projektů v Erasmus+ a Evropském sboru solidarity

Umožníme tak financovat projekty, které reagují na situaci na Ukrajině. Termín podání žádostí je 4. května.

Mimořádná výzva Ukrajina

Oba programy na výzvu alokují minimálně 539 tisíc eur. „Pravidla programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity dávají národním agenturám možnost volitelně vypsat jarní kolo pro předkládání žádostí. Ačkoliv jsme původně toto kolo otevřít neplánovali, v návaznosti na aktuální situaci jsme se rozhodli tuto možnost organizacím a neformálním skupinám poskytnout. Věříme, že se tak podaří podpořit mnohé z iniciativ, které se nyní snaží poskytovat ukrajinským občanům nejrůznější pomoc bez většího finančního či organizačního zázemí,“ komentoval vypsání mimořádné výzvy Michal Uhl, ředitel DZS.

Organizace a neformální skupiny mladých lidí mohou žádat o podporu svých aktivit v akcích Partnerství malého rozsahu a Projekty participace mládeže (Erasmus+ mládež) a Solidární projekty (Evropský sbor solidarity). Pro všechny aktivity je termín pro odevzdání žádosti stanoven na 4. května 2022 ve 12:00. Další kolo pro předkládání grantových žádostí je pak plánováno na říjen 2022. 

Pro zájemce z řad organizací i neformálních skupin mládeže poskytneme konzultace jejich projektových záměrů. Konzultace budou probíhat online po předchozí registraci vždy ve čtvrtek mezi 14. a 16. hodinou. Odkazy pro registraci najdete na konci tohoto článku.

Erasmus+ mládež 

Partnerství pro spolupráci – Partnerství malého rozsahu

Aktivita umožňuje neziskovým organizacím, veřejným orgánům, sociálním podnikům a dalším organizacím navázat mezinárodní partnerství a vytvářet společně nové postupy, materiály, školení a mnoho dalšího. Vzhledem ke kratší době trvání projektu a nižším administrativním nárokům je tento typ partnerství vhodný i pro menší organizace a nováčky v programu. Neziskové organizace mohou například spolupracovat na vytvoření aplikace, která se bude věnovat některé z výzev, které uprchlíci čelí. Žádat o podporu mohou ale i školy, například pro sdílení příkladů dobré praxe a přípravu metodiky neformální práce s uprchlíky ve školních družinách či kroužcích. V květnové výzvě bude na partnerství malého rozsahu uvolněno minimálně 155 tisíc eur. Jednotlivé projekty jsou podpořeny částkou 30 či 60 tisíc eur.

Projekty participace mládeže

Tyto projekty umožňují mladým lidem zapojit se do občanského života na národní i mezinárodní úrovni. Kromě organizací mohou o podporu svých projektových záměrů žádat také neformální skupiny minimálně čtyř mladých lidí ve věku 13 až 30 let (alespoň jeden musí být plnoletý), aniž by museli zakládat například spolek. Z grantu je možné financovat uspořádání fyzických i online akcí podporujících participaci mládeže na veřejném dění. V rámci projektu je tedy možné připravit například konferenci a platformu pro setkávání s místními politiky anebo informační kampaň pro širokou veřejnost. Na financování těchto projektů bude v nadcházející výzvě uvolněno minimálně 237 tisíc eur. Jednotlivé projekty získají podporu 500 eur na měsíc, finance na kouče projektu, možnost proplacení cestovného a dalších výdajů.

Můžete se také podívat na krátké video, které vysvětluje postup podání žádosti.

Grantová žádost Erasmu+ >

Evropský sbor solidarity

Solidární projekty

Evropský sbor solidarity poskytuje podporu projektům, které reagují na aktuální společenské problémy, posilují mezikulturní porozumění nebo usilují o inkluzivnější společnost. Projektovou žádost podávají alespoň pětičlenné neformální skupiny mladých lidí ve věku 18–30 let. Díky programu je možné uspořádat například pravidelné tematické setkávání s novými sousedy z Ukrajiny, které jim pomůže lépe zapadnout a poznat novou kulturu, nebo připravit materiály pro podporu integrace. Na tyto projekty bude uvolněno minimálně 147 tisíc eur. Jednotlivé projekty získají podporu 500 eur na měsíc, finance na kouče projektu a možnost proplacení dalších nákladů

Grantová žádost Evropského sboru solidarity >

Přihlaste se k individuální konzultaci

7. 4. Registrace: Konzultace projektových žádostí (kapacita naplněna)

13. 4. Registrace: Konzultace projektových žádostí (kapacita naplněna)

14. 4. Registrace: Konzultace projektových žádostí (kapacita naplněna)

21. 4. Registrace: Konzultace projektových žádostí (kapacita naplněna)

28. 4. Registrace: Konzultace projektových žádostí