Setkejte se s letošními vítězi EJCL. Can We Help?

V seriálu o oceněných projektech představujeme Vyšší odbornou školu a střední školu zdravotnickou a sociální Ústí nad Orlicí.

Projekt Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí vznikl jako reakce žáků školy a jejich projektových partnerů na příchod ukrajinských žáků do školy s cílem usnadnit jim komunikaci ve škole, orientaci v odborné terminologii i běžném životě. Výsledkem projektu je příručka Obrázkový průvodce každodenním životem 2022 jako nástroj pro adaptační fázi po příchodu cizinců do nové země. Příručka je dostupná v 6 jazycích: českém, srbském, tureckém, španělském, ukrajinském a anglickém a je doprovázena ilustračními obrázky. Nyní je tato příručka zdrojem informací pro různé instituce, které ji využívají k usnadnění komunikace s migranty.

EJCL a EITA 2023

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label (EJCL) je aktivitou Evropské komise pro podporu výjimečných a inovativních projektů v oblasti jazykového vzdělávání. Jejím cílem je podporovat kvalitní inovační projekty, motivovat a inspirovat další učitele k využívání inovativních postupů ve výuce jazyků a zvýšit motivovanost žáků ke studiu cizích jazyků. Zapojit se mohou nejrůznější vzdělávací instituce od jazykových škol, neziskových organizací přes mateřské, základní, střední školy a gymnázia, po vysoké školy. EJCL je v Česku udělována již od roku 2002 za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce. Letošní slavnostní předávání cen proběhlo 16. listopadu v pražském Kaiserštejnském paláci. Vítěze postupně představujeme na našich stránkách.

Výzva k předkládání žádostí pro projekty Erasmus+

Zaujal vás projekt a jeho dopad? Máte nápad na realizaci vlastního projektu, ale nevíte, kde začít? Program Erasmus+, který podporuje mezinárodní výměnu a spolupráci ve vzdělávání, umožňuje předkládat žádostí o financování projektů celkem dvakrát během každého roku. Aktuální termín, který vyhlásila Evropská komise, vám dává příležitost žádat již tento únor. Přehledný seznam všech termínů výzvy pro rok 2024 naleznete v tomto dokumentu. Všechny podmínky, které musí vaše organizace splňovat, a další podrobnosti k žádosti najdete v článku. Pro všechny zájemce připravujeme i semináře a webináře, jejichž termíny postupně zveřejníme, proto bedlivě sledujte sekci události.