Setkejte se s letošními vítězi EJCL. Landscape yesterday and today

V seriálu o projektech oceněným Evropskou jazykovou cenou Label představujeme Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město.

Vítězové Evropské jazykové ceny Label SOŠ a Gymnázium Staré Město

Cílem mezinárodního projektu Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město nazvaného Landscape yesterday and today, který se uskutečnil v rámci programu Erasmus+, bylo zvýšit zájem žáků čtyř evropských škol o geografii, seznámit je s novými metodami a jejich využitím při průzkumu krajiny. Každá z partnerských zemí připravila jiný pohled na krajinu (z hlediska biologického, historického či ekologického). V mezinárodních skupinách žáci pracovali s geografickými informačními systémy, pracovali s přístroji GPS nebo např. mapovali invazní rostliny. Komunikačním jazykem projektu byla angličtina, kterou žáci využívali jako pracovní i dorozumívací nástroj. V rámci projektu vznikly pracovní listy v AJ, které jsou nadále využívány ve výuce.

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label (EJCL) je aktivitou Evropské komise pro podporu výjimečných a inovativních projektů v oblasti jazykového vzdělávání. Jejím cílem je podporovat kvalitní inovační projekty, motivovat a inspirovat další učitele k využívání inovativních postupů ve výuce jazyků a zvýšit motivovanost žáků ke studiu cizích jazyků. Zapojit se mohou nejrůznější vzdělávací instituce od jazykových škol, neziskových organizací přes mateřské, základní, střední školy a gymnázia, po vysoké školy. EJCL je v Česku udělována již od roku 2002 za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce. Letošní slavnostní předávání cen proběhlo 16. listopadu v pražském Kaiserštejnském paláci. Vítěze budeme postupně představovat na našich stránkách.