Proběhl tematický monitoring běžících projektů věnujících se participaci

Tématem letošního diskusního fóra pro realizátory projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity byla participace.

Mapa zemí, ve kterých se konají projekty účastníků. Foto: Petr Zewlakk VrabecMapa zemí, ve kterých se konají projekty účastníků. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Tematický monitoring je pravidelná akce, kterou v Domě zahraniční spolupráce (DZS) pořádáme pro zástupce organizací s probíhajícím projektem alespoň v jednom z programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Jeho smyslem je poskytnout koordinátorům projektů prostor pro sdílení dobré praxe a zkušeností s vedením projektů. Zároveň jim tak otevírá možnost získat inspiraci z přednášek a diskuzí s experty na konkrétní téma. V minulých monitorinzích jsme se postupně věnovali jednotlivým prioritám obou programů, kterými jsou digitalizace, inkluze a udržitelnost. Nyní jsme se zaměřili na otázku participace v občanském životě v rámci EU, jakým bariérám projekty v této oblasti čelí a jaké příležitosti participace otevírá. Participace je důležitá obzvlášť v dnešní době, kdy mnohé evropské demokracie čelí nedůvěře občanů, a v neustále zrychlujícím se přísunu informací. 

Svou dosavadní praxi mohli účastníci sdílet mezi sebou na pěti paralelních workshopech pod vedením zkušených facilitátorů. Jednotlivá témata workshopů, která byla součástí horizontální programové priority, byla vzájemně propojená. Účastníci tematického monitoringu složeni ze zástupců institucí, neziskových organizací či škol včetně univerzit se do nich rozřadili podle klíčové oblasti svých projektů.

Workshop „Důvěra v demokracii”. Foto: Petr Zewlakk VrabecEvropský parlament mládeže na workshopu „Angažované občanství”. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Současnou náladou ve společnosti a jak se v ní reflektují hodnoty EU se zabýval workshop „Důvěra v demokracii”, ve kterém prezentovala Katarína Grenčíková ze ZŠ a SŠ Donum Felix, školy zaměřené na výchovu k demokracii v Kladně. Ve workshopu na téma „Angažované občanství” představila aktivity Diecézní charity České Budějovice Lucie Klimešová pomocí rozhovoru s ukrajinskou dobrovolnicí. Michaela Nguyenová z Evropského parlamentu mládeže přiblížila přínosy účasti na projektech, jako jsou odbourávání stereotypů a xenofobie, ale i jazykové bariéry.  

Jak překonávat nízké digitální kompetence zejména sociálně vyloučených skupin a nápor informací, kterému čelí, prozkoumával workshop „Mediální gramotnost” s Hedvikou Tomečkovou z neziskové organizace Brno for you a Šárkou Mottlovou za neformální skupinu Železná. Podobným překážkám čelí i projekty zabývající se celoživotním učením zaměstnanců. Těch se dotýkal další workshop, na kterém prezentovali zástupcům škol ale i z MŠMT Alexandra Habdasová za ZŠ Komenského v Novém Jičíně, Petra Svobodová za ZŠ Želiv a Ludmila Kasalová za Leadership Associates, společnost poskytující koučink a kurzy nejen ženám v oblasti leadershipu. O tom, jak vyjít z komfortní zóny a inspirovat se možnostmi neformálního vzdělávání, diskutovali zástupci Univerzity Palackého v Olomouci i neziskových organizací v interaktivním workshopu „Propojování formálního a neformálního vzdělávání”.nteraktivním workshopu „Propojování formálního a neformálního vzdělávání”. Foto: Petr Zewlakk VrabecInteraktivní workshop „Propojování formálního a neformálního vzdělávání”. Foto: Petr Zewlakk Vrabec