Poslední výzva v roce 2020: Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity

Nezmeškejte poslední výzvu tohoto roku v sektoru mládeže v programu Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity. Termín pro podávání žádostí je do 1. října 2020 do 12 hodin.

Žádosti pro Erasmus+ mládež

Více informací pro jednotlivé klíčové aktivity:

Žádosti pro Evropský sbor solidarity

Více informací k projektům dobrovolnictví, stáží a pracovních míst a solidárním projektům, najdete na stránkách Evropského sboru solidarity.