Pedagogické akademie: zapojte se do nové iniciativy Erasmus+

Erasmus+ CZELO

Chcete pomoct se zkvalitňováním počáteční přípravy i dalšího vzdělávání učitelů? Nenechte si ujít novou výzvu Erasmus+.

Pedagogické akademie Erasmus+ jsou zcela novou iniciativou Evropské komise, která přichází jako reakce na potřebu zvýšit atraktivitu učitelského povolání a zkvalitňovat počáteční přípravu i další vzdělávání pedagogů.

Jejím cílem je vytvořit mezinárodní sítě poskytovatelů počátečního a dalšího (celoživotního) vzdělávání učitelů i dalších relevantních aktérů, kteří se věnují profesnímu rozvoji pedagogů. V rámci akademií by měly zapojené instituce společně rozvíjet inovativní učební moduly a postupy ve vzdělávání učitelů, posilovat mezinárodní spolupráci a sdílení dobré praxe nebo rozvíjet nové modely učitelské mobility. Evropská komise vidí smysl akademií právě v posílení evropského rozměru a internacionalizace vzdělávání učitelů.

Termín podávání žádostí je 7. září 2021, úspěšné projekty by měly začínat v březnu–květnu 2022. Projekty mají stanovenou délku trvání na 3 roky a maximální výši grantu 1,5 milionů eur. Evropská komise si ve Sdělení o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 vytyčila cíl vytvořit do roku 2025 celkem 25 akademií, v letošní výzvě avizuje podpoření zhruba 10 projektů.

Důležité informace k výzvě najdete v zápisu na webu CZELO, můžete se podívat také na prezentace a záznam z info semináře, který pořádala 10. června Evropská komise a EACEA. 

Association for Teacher Education in Europe on Twitter: "Join the  @EU_Commission Webinar on Erasmus+ Teacher Academies 18 March, 15:00-16:30  CET Teachers, trainers and leaders of educational institutions are the  cornerstone for achieving