Nový Erasmus+ a Evropský sbor solidarity se úspěšně rozjíždí

I přes současné omezenější možnosti v cestování mají české vzdělávací instituce velký zájem o mezinárodní spolupráci.

V březnu letošního roku vyhlásila Evropská komise první výzvu v novém programovém období Erasmus+. Do poloviny května měli zájemci o finanční podporu možnost posílat své projektové žádosti. I přes současnou epidemickou situaci a dlouhodobě omezenější možnosti v cestování předčil zájem českých organizací očekávání. Možnost akreditace zjednodušila některým žadatelům administraci a novinky v programu motivovaly další k podání své první žádosti. V dubnu následně došlo k vyhlášení nové výzvy v programu Evropský sbor solidarity. Žadatelé poté své projektové žádosti zasílali do konce května.  Také v Evropském sboru solidarity je patrný zájem o vstup do programu ze strany nováčků. Zkušenější předkladatelé naopak uvítali možnost získat Quality label až na dobu celého programového období, který otevírá možnosti k dlouhodobému programovému zapojení.

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

 • Oproti loňskému roku vzrostl téměř dvojnásobně počet žádostí na projekty Partnerství pro spolupráci (z 33 na 57). Požadavky na finanční podporu vysoce převyšují udělený rozpočet.
 • Projektovou žádost na zahraniční pobyty žáků a zaměstnanců podalo 23 z 27 akreditovaných škol (85 %), což je mírně vyšší podíl než je průměr EU (82 %).  

Odborné vzdělávání a příprava (učiliště, SOŠ, VOŠ)

 • Velký zájem o krátkodobé projekty na individuální výjezdy žáků a pracovníků. Registrováno bylo 101 žádostí. Projekty zohledňují horizontální priority, jako je zelené cestování a podpora účastníků s omezenými příležitostmi. Zájem je také o novou aktivitu pro pracovníky – kurzy.
 • Grantovou žádost na Partnerství pro spolupráci podalo 33 žadatelů z 11 krajů. Do projektů bude zapojeno 177 organizací. Populární téma je rozvoj digitálních kompetencí, například využívání dronů v průmyslu.

Vysokoškolské vzdělávání

 • Mírně klesl počet projektů na individuální výjezdy (o 17 %). Mnoha vysokým školám ale zbyly finance z loňského roku. Výsledky výzvy proto naznačují, že zájem studentů o pobyt v zahraničí by mohl v příštím akademickém roce mírně vzrůst.
 • Vysoké školy projevily velký zájem o pořádání intenzivních programů – letních škol. Jde o novinku pro období 2021-2027. Celkem bylo podáno 134 žádostí s předpokládanou účastí 2472 zahraničních účastníků.  
 • Počet žádostí na dlouhodobé projekty spolupráce (Kooperativní partnerství) je druhý nejvyšší v osmileté historii programu Erasmus+, celkem 33. Zastoupeno je široké spektrum vysokých škol, 17 z nich je z Moravy. 

Neformální vzdělávání mládeže

 • Podáno bylo celkem 68 projektových žádostí na mobility osob. Do výměn mládeže (31 projektů) se zapojí až 1000 účastníků a žadatelé počítají, že 44 % z nich budou mladí lidé se znevýhodněním. Řada organizátorů chce při realizaci projektů zohlednit zelené cestování.
 • Mírně vzrostl i počet žádostí na projekty Partnerství pro spolupráci, celkem 38. Téměř polovinu z nich tvořili prvožadatelé. Geograficky převládla Praha (20 žádostí), šest žádostí přišlo z Moravskoslezského kraje, čtyři z Olomouckého. Z hlediska horizontálních priorit se nejvíce organizací zaměřilo na inkluzi.

Vzdělávání dospělých

 • Zájem o projekty Partnerství pro spolupráci je letos druhý nejvyšší v historii programu Erasmus+, přišlo celkem 53 žádostí.
 • Naopak u projektů zaměřených na mobility osob došlo k výraznému poklesu žádostí. Letos jich bylo podáno 16, loni 50. Zde je patrný vliv pandemie covid-19 a obava z nemožnosti realizovat fyzické výjezdy, ale také prodloužení probíhajících projektů schválených v minulém roce. Přebytečné finance plánujeme využít na projekty spolupráce. 

Evropský sbor solidarity

 • První výzva letošního roku ukázala zájem žadatelů o stabilní účast v programu. 35 organizací, které realizují dobrovolnické projekty, se rozhodlo podat žádost o Quality Label (tzv. Značku kvality), která v programovém období 2021-2027 otevírá dlouhodobý a snadnější přístup k finanční podpoře.
 • I přes nepříznivou pandemickou situaci se 37 týmů mladých lidí rozhodlo v letošním roce realizovat solidární projekt. Podáno bylo stejné množství žádostí jako v první výzvě roku předchozího, až třetinu z nich předložili prvožadatelé.