Nenechte si ujít sérii debat k otevřené konzultaci ke vzdělávací mobilitě pro všechny

Evropská komise zahájila debaty na téma „Jak učinit vzdělávací mobilitu realitou pro všechny?“

Dostupná vzdělávací mobilita je jednou z priorit Evropského vzdělávacího prostoru a Evropská komise usiluje o její dosažení, v letošním roce proto mimo jiné připravuje návrh na doporučení Rady o vzdělávací mobilitě. V rámci mapování překážek pro mobility ve vzdělávání a vypracování pokynů k jejich překonání se obrací také na občany EU, aby se zapojili do veřejné konzultace a série debat na toto téma. Ty mají zjistit, jak lze zlepšit dostupnost a povědomí o možnostech zahraniční vzdělávací mobility pro všechny učící se a vyučující. Výstupy budou brány v potaz ve výsledném dokumentu Komise.   

CZELO Debaty a konzultace mobilita pro všechny

Veřejná konzultace ke vzdělávací mobilitě je otevřená od začátku února do 3. května 2023 a může se v ní vyjádřit opravdu každý: studenti a pracovníci ve všech odvětvích vzdělávání a odborné přípravy (formálního, neformálního či informálního), pracovníci s mládeží, učňové, sportovní pracovníci, zaměstnavatelé, rozhodovací orgány, výzkumní pracovníci i široká veřejnost. 

Sérii debat zahájila 3. března odpoledne přímo eurokomisařka Mariya Gabriel, která poděkovala všem účastníkům, že se budou podílet na tvorbě návrhu Komise pro doporučení Rady. Rada ve složení ministrů školství, mládeže a sportu by měla tento návrh projednat při svém zasedání v září 2023.   

“Samozřejmě máme Erasmus+, v jehož rámci mohlo doposud více než 13 milionů lidí z více než 33 zemí vyjet za studiem, prací nebo dobrovolnictvím do zahraničí. Možnosti programu se rozšířily i na odborné vzdělávání a přípravu, vzdělávání a péči v raném věku, sport a vzdělávání dospělých. (…) V období 2021 až 2027 očekáváme, že se zahraničních mobilit zúčastní zhruba 10 milionů lidí. Ale máme před sebou stále hodně práce: podle dotazníku Eurobarometru z roku 2022 jen 15 % mladých využilo možnosti studovat nebo jet na stáž do jiné země. Stále existují překážky. A to je důvod, proč se dnes setkáváme. To je důvod, proč jste dnes tady. Potřebujeme vaši pomoc a nápady, jak to změnit,” uvedla Gabriel. 

Celkem se do tří občanských dialogů zapojí zhruba 150 účastníků ze všech 27 členských států EU. Všechny debaty budou také vysílané online: 

  • 3.-5. března: definice budoucí vzdělávací mobility v Evropě a identifikace různých cílových skupin 

  • 24.-26. března: hlavní překážky a výzvy spojené s mobilitou, kterým čelí různé skupiny 

  • 28.-30. dubna: doporučení občanů Komisi, jak zvýšit vzdělávací mobilitu v Evropě: klíčové oblasti pro zlepšení, návrhy řešení pro různé cílové skupiny 

Účastníky debat Komise vyzývá, aby zvážili následující body:  

  • potřebu zapojit různé skupiny učících se a vyučujících, a to zejména osoby s omezenými možnostmi (z důvodu zdravotního postižení, zdravotních problémů, ekonomických, sociálních, geografických a jiných překážek) a méně mobilní skupiny (např. žáky a učitele, učně a stážisty, dospělé studenty a pedagogy); 

  • nutnost zachovat mobilitu co nejšetrnější k životnímu prostředí při výběru dopravních prostředků a podpoře udržitelných postupů; 

  • příležitosti a výzvy spojené s digitalizací (např. lepší využívání digitálních platforem pro učení, propojení učení na místě a online); 

  • potenciál vzdělávací mobility pro mezikulturní dialog, aktivní občanství a podporu společných hodnot

Více informací najdete na stránkách Komise