Evropská komise zveřejnila výsledky Center excelence odborného vzdělávání a přípravy

Erasmus+ CZELO

Podporu získá 13 projektů podaných v roce 2021. Termín pro předkládání žádostí v roce 2022 je 7. září.

Ve výzvě 2021 bylo v rámci Center excelence odborného vzdělávání a přípravy (Centres of Vocational Excellence) podáno 84 projektových žádostí, do kterých se zapojilo více než 1 700 organizací z 55 zemí. Vzhledem k velmi vysoké kvalitě předložených projektů byl ze strany Evropské komise navýšen rozpočet, což umožnilo schválit 13 z těchto projektů, místo původně plánovaných 11.

Mezi schválenými projekty, které zahrnují celkem 331 organizací ze 37 zemí, lze najít širokou škálu témat a oblastí od zemědělství, zdravotnictví a textilnictví přes turistický ruch a inovace v podnicích až po udržitelné energetické vzdělávání a obnovitelné zdroje energií.

Rozpočet pro rok 2022 je v tuto chvíli stanoven na 48 mil. eur a počítá se s jeho pravidelným navyšováním až do roku 2027. V březnu Evropská komise uspořádala informační den pro zájemce o podání žádosti ve výzvě 2022. Zápis z tohoto informačního dne si můžete přečíst na webu CZELO. Kancelář CZELO také připravuje informační webinář – o termínu a dalších podrobnostech budeme pravidelně informovat.

Co jsou Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy?

Centra excelence jsou projekty, které spadají pod takzvaná Partnerství na podporu špičkové úrovně v rámci programu Erasmus+ a zaměřují se na rozvoj inovativních forem vzdělávání nejen pro žáky středních odborných škol, ale také pro dospělé na trhu práce (tzv. up-skilling a re-skilling).

Cílem těchto projektů je prostřednictvím spolupráce různých typů organizací podpořit přístup k excelenci odborného vzdělávání vedený zdola nahoru, umožnit rychlé přizpůsobení se změnám na pracovním trhu a nárokům na znalosti a dovednosti pracovní síly či vytváření a rozvoj mezinárodních platforem, jež přispívají k řešení společenských výzev a k rozvoji na lokální a regionální úrovni.