Infoden Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy

Erasmus+ CZELO

Infoden Evropské komise podrobně představil podmínky pro podávání žádostí ve výzvě 2022.

V pondělí 7. března proběhl infoden k Centrům excelence odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Erasmus+. Představeny byly cíle a priority pro letošní výzvu, příklady praxe již běžících projektů a také praktické informace o podání žádosti a sestavení rozpočtu.

Žádosti o projekty je možné podávat do 7. září 2022.

Více informací, včetně odkazu na nahrávku celé akce, naleznete v zápise z akce.