Erasmus+ Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy – Výzva 2022

Erasmus+ CZELO

Mezinárodní spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a rychle se měnících potřeb trhu práce.

Pro rok 2022 vyhlásila Evropská komise již druhou výzvu o projekty Center excelence odborného vzdělávání a přípravy.

Centra by se měla zaměřovat na rozvoj inovativních forem vzdělávání ve specifických oblastech nejen pro studenty odborných škol, ale také pro dospělé na trhu práce (prohlubování dovedností a/nebo získávání nových kvalifikací, tzv. up-skilling a re-skilling). Těmito projekty chce Komise podpořit přístup k excelenci odborného vzdělávání a přípravy vedený zdola nahoru a vytváření či rozvoj mezinárodních platforem, jež přispívají k řešení společenských výzev.

Více informací se dozvíte v informačním letáku a v Příručce k programu Erasmus+. Pokud vás projekty zaujaly, neváhejte se zúčastnit informačního dne, který za tímto účelem pořádá Evropská komise 7. března 2022 od 13:45.  Pokud informační den nestihnete, na stránkách CZELO následně najdete zápis a materiály z této akce.