Podpořme lidi na útěku: Jazyková bariéra a kulturní šok

Jazyková bariéra

Zveme vás na další akci z probíhající série Podpořme lidi na útěku, která vznikla v reakci na ruskou invazi na Ukrajině.

Tato akce, na které DZS spolupracuje s organizací META, se věnuje tématu Jazyková bariéra a kulturní šok. Mladí lidé s odlišným mateřským jazykem, včetně mládeže přicházející v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, často zažívají náraz na jazykovou bariéru a pocit vykořenění. A proto je nezbytné, aby se rychle dokázali adaptovat na  nové kulturní prostředí.

Zajímá vás, jak společně čelit překážkám, které jim adaptace klade, a jak si dobře porozumět? Interaktivní workshop s organizací META nabídne příležitost si náraz do jazykové bariéry vyzkoušet, možnost sdílet zkušenosti a hledat způsoby, jak lépe pracovat společně a porozumět si. Dále vám také přiblížíme grantové možnosti programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.

Akce je primárně určena organizátorům neziskových projektů, pracovníkům s mládeží, učitelům, ale také i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Událost proběhne 27. 6. 2022, od 9:00 do 17:00 hod, v prostorách METY na adrese Žerotínova 1124/35, Praha 3.