Neformální vzdělávání mládeže jako prevence sociálních problémů a možnosti financování z evropských zdrojů

Konference určená zejména zástupcům krajů a obcí z odborů školství a sociálních věcí s rozhodovací pravomocí. Konference se zaměří na sdílení příkladů dobré praxe v oblasti práce s mládeží jako primární prevence sociálních problémů. Rovněž budou představeny možnosti financování takových aktivit v rámci programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

 

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Martinu Horváthovou na e-mailové adrese martina.horvathova@dzs.cz .