Dne 14. června 2021 zahájila Evropská komise 11 nových partnerství pro období 2021–2030, na kterých se dohodla s představiteli…

První výzvy pro podávání projektových žádostí budou otevřeny 22. června 2021.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) vás spolu se svými partnery ze zemí V4 (PolSCA, SLORD a NRDIO)…

Váš pravidelný informační servis z třetího ročníku fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání.

Informujeme všechny koordinátorky a koordinátory dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity o novém postupu…

Dne 7. června 2021 se kancelář CZELO účastnila setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast bezpečnostního a vesmírného výzkumu,…

Dne 2. června 2021 vydal Výbor pro Evropský výzkumný prostor (ERAC, European Research Area and Innovation Committee) novou zprávu…

Váš pravidelný informační servis z třetího ročníku fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání.

Máte nápad, jakým směrem se má Evropská unie vydat a chtěli byste se o něj podělit? Nyní máte příležitost. #TheFutureIsYours

Těšte se na aktuality ze světa internacionalizace vysokého školství, příklady z praxe a řadu renomovaných hostů.