MŠMT, ČSI a Dům zahraniční spolupráce vypisují výběrová řízení na pozici učitelů Evropských škol.