Učitel na Evropských školách rozvíjí sebe i české vzdělávání. Přihlaste se do výběrového řízení

MB, DZS

Učitelé Evropských škol

Hledáme učitelky a učitele Evropských škol do několika měst Evropské unie. Celkem je vypsáno výběrové řízení na 8 pozic.

Evropské školy

Evropské školy jsou oficiální vzdělávací instituce, které společně spravují vlády členských států Evropské unie. Česko se k nim připojilo v roce 2004 a od té doby náš stát pravidelně vysílá české učitele na Evropské školy v různých evropských městech, na kterých studuje bezmála 30 000 žáků (jejich aktuální seznam najdete na konci článku). Hlavním posláním Evropských škol je především zajistit vzdělání pro děti zaměstnanců institucí Evropské unie, stálých reprezentací a dalších zastoupení. V případě volných kapacit mohou na školách studovat i ostatní žáci, rodiče však v tomto případě musí platit částečné nebo plné školné.

Školy poskytují žákům pětileté primární vzdělání (ekvivalent 1. stupně základní školy) a sedmileté sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a střední škola ukončená maturitní zkouškou). K dispozici je také mateřská školka pro děti v předškolním věku. Celý program na české straně spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Českou školní inspekcí (ČSI) a právě Domem zahraniční spolupráce (DZS).

Učitelé nejčastěji na Evropských školách vyučují německý, anglický nebo francouzský jazyk jako druhý a třetí jazyk v kombinaci s dalšími předměty, jako jsou humanitní vědy, český jazyk a literatura nebo třeba výtvarná výchova. Jak vypadá práce učitele na Evropských školách a jak se liší od české pedagogické reality?

„Ve škole máme možnost se v rámci různých seminářů dále vzdělávat. Můžeme se podílet na organizaci školy a koordinovat školní aktivity. Práce zde ve škole je náročnější, ale také zajímavější. Zpět do České republiky se budu vracet bohatší o nové zkušenosti a přátele,“ popisuje ty největší benefity práce učitelky na Evropských školách Darina Krausová, která působí na škole v Bruselu.

Z působení českých učitelů v Evropě pak profituje v konečném důsledku také český stát, myslí si další učitel Pavel Novota. „Práce je přínosem i pro Česko, protože český učitel na Evropských školách zvyšuje povědomí o existenci naší republiky a pomáhá zlepšovat její reputaci. Učitel, který se vrací zpět do Česka, bude disponovat nově získanými zkušenostmi a znalostmi, které může ve výuce aplikovat. Z toho bude v budoucnu, především po zapojení studentů do pracovního procesu, profitovat rovněž český stát," říká Novota.

Staňte se učitelkou nebo učitelem Evropských škol i vy

Máte pedagogické zkušenosti z prvního či druhého stupně vzdělávání, ovládáte anglický nebo francouzský jazyk alespoň na úrovni B2 a láká vás učit děti v Evropě? Možná hledáme právě vás. Právě hledáme učitelky a učitele na 8 pozic do několika Evropských škol, hlásit se můžete do 24. března. Aktuální otevřené výběrové řízení včetně všech podrobných informací najdete na stránkách ministerstva školství.

Webinář

Chcete vědět o práci učitelů Evropských škol více? Podívejte se na webinář, který pro zájemce uspořádalo ministerstvo školství. Blíže se seznámíte se systémem Evropských škol a specifiky předškolního, primárního a sekundárního cyklu. Získáte také praktické informace pro uchazeče o pozice vyslaných učitelů Evropských škol, jako jsou podoba pracovní smlouvy, doba vyslání, platové podmínky a další benefity. Přímo od českých učitelů působících v Evropských školách se dozvíte, jak se jim žije a pracuje v zahraničí.

Kde se nacházejí Evropské školy? Podívejte se na celý seznam Evropských škol typu I