Původně jsme s rodinou jeli na dva roky. Ale když poznáte Brusel, zjistíte, že dva roky jsou málo, říká učitelka Darina Krausová

MB, DZS

Učitelé Evropských škol

Přinášíme další rozhovor s učitelkou Evropských škol, která v Bruselu působí už téměř deset let.

Zdroj fotografie: canva.com
Zdroj fotografie: canva.com

Darina Krausová učí už téměř deset let na Evropské škole v Bruselu. Do belgické metropole se přestěhovala i s manželem a dvěma malými dětmi. Toužila po změně a zkušenostech ze zahraničí. Co jí několikaletá zkušenost dala do osobního a profesního života? Jak se jí a její rodině v Bruselu žije a v čem se liší výuka na Evropských školách od českých škol?

Jaká byla vaše motivace vydat se učit do Bruselu?

O Evropských školách jsem se dozvěděla od své tehdejší kolegyně. Už dlouho před tím jsme doma s manželem řešili, že by bylo zajímavé pracovat alespoň chvíli v zahraničí, nasbírat zkušenosti a poznat jinou kulturu. Původně jsme jeli na dva roky. Ale když poznáte Brusel, tak zjistíte, že dva roky jsou opravdu málo.

V čem se liší výuka v Evropských školách od českých škol?

Určitě velký rozdíl je v organizaci dne. Učíme většinou v 90minutových blocích a děti mají víc vyučovacích hodin. Pro menší děti je tedy potřeba připravit různé zajímavé výukové aktivity, abychom udrželi jejich pozornost. Výuku musíme více členit a dbát na individuální přístup.

Kdo jsou v Bruselu vaši žáci?

Většina našich žáků jsou děti úředníků pracujících v různých institucích EU, pracovníků Stálého zastoupení a dalších zastoupení, velvyslanectví a NATO. Doba vyslání jejich rodičů se liší, proto nám během let některé děti odcházejí a jiné přicházejí.

Čím je pro vás výuka v Evropské škole obohacující? Dává vám něco navíc oproti výuce v české škole?

Jako největší přínos vidím to, že ve škole spolupracujeme s učiteli z jiných zemí. Je opravdu zajímavé, jak různé národnosti přistupují k výuce. Na co kladou důraz, co oproti naší tradici rozvíjejí více a co méně. Ve škole se od sebe navzájem učíme, poskytujeme si výukové materiály a sdílíme zkušenosti.

Výuka na Evropské škole se liší i množstvím různých projektů, do kterých se můžeme zapojit. Velký přínos vnímám v rozdílných přístupech při jejich  řešení.

Darina Krausová
Zdroj fotografie: Archiv Dariny Krausové

Dostáváte dostatečnou podporu od českého ministerstva školství (MŠMT), Domu zahraniční spolupráce (DZS) a České školní inspekce (ČŠI), kteří za agendou stojí, i když působíte v jiné zemi?

Ano, se všemi jsme v kontaktu. Také pro nás pořádají různé semináře a setkání. A samozřejmě se na ně můžeme obrátit, pokud bychom potřebovali pomoc.

V čem vnímáte největší přínosy působení Evropských škol v Evropě?

Líbí se mi celá myšlenka Evropských škol, tedy že dětem zajišťujeme výuku v mateřském jazyce. Některé rodiny bydlí trvale v Bruselu, jejich děti k nám chodí od mateřské školy a rozloučíme se, až když odmaturují. Jiné rodiny přicházejí jen na pár let a pak se vracejí zpět do Česka. Pro děti je tento přechod jednodušší, pokud je ve škole přivítají čeští učitelé a spolužáci.

Jak probíhá spolupráce se sekcemi dalších států, které na Evropské škole působí?

Představte si, že máte v jednom ročníku sedm tříd. Každá třída je z jiné sekce. Spolu s ostatními učiteli se musíme domluvit například na plánování učiva, na organizaci projektů, na školních výletech, na workshopech. Dále máme projekty, které jsou napříč sekcemi i ročníky. Kolegové jsou velmi vstřícní a ochotní, a tak je spolupráce mezi námi obohacující.

Zapojujete se také do mimoškolních aktivit Evropské školy?

Se školou jezdíme na různé výlety, pořádáme jarmarky a různá mimoškolní setkání s žáky a rodiči. Mimo výuku probíhají i různé akce pro učitele. Jednou za rok si například každá sekce připraví pro ostatní pohoštění. Navzájem pro sebe organizujeme volnočasová setkání, párty a školní výlety pro učitele a jejich blízké.

Můžete říci pár slov, jak se vám v Bruselu žije?

Žije se nám tu velmi dobře. Zapojili jsme se do české komunity. Místní krajanské spolky pořádají různé kulturní a společenské akce pro dospělé, ale i pro děti. Příští týden tu například budou dvě představení českého ochotnického spolku, jedno pro děti a druhé pro dospělé. Samozřejmě Brusel nabízí velké množství i jiné zábavy – ať už různé hospůdky se skvělým belgickým pivem nebo koncerty a divadelní představení.

Mají Evropské školy dvouměsíční letní prázdniny, jak jsme zvyklí z Česka? Jak je trávíte?

Naše prázdniny jsou většinou o týden kratší. Obvykle jezdíme na jednu kratší dovolenou do zahraničí a zbytek prázdnin jsme doma v Česku a děti si užívají babičky a dědečky, které přes rok vidí opravu jen málo.

Staňte se i vy učitelem Evropských škol

Právě hledáme učitele a učitelky do několika Evropských škol, celkem je vypsáno výběrové řízení na 8 pozic. Zájemci mohou zasílat přihlášky do 24. března 2023. Více informací o pracovních pozicích najdete na stánkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které ve spolupráci s námi a s Českou školní inspekcí výběrové řízení vypisuje.

Chcete vědět o práci učitelů Evropských škol více? Podívejte se na webinář, který pro zájemce uspořádalo ministerstvo školství. Blíže se seznámíte se systémem Evropských škol a specifiky předškolního, primárního a sekundárního cyklu. Získáte také praktické informace pro uchazeče o pozice vyslaných učitelů Evropských škol, jako jsou podoba pracovní smlouvy, doba vyslání, platové podmínky a další benefity. Přímo od českých učitelů působících v Evropských školách se dozvíte, jak se jim žije a pracuje v zahraničí.