Otevíráme výběrové řízení na pozice učitelů Evropských škol

MŠMT, ČSI a Dům zahraniční spolupráce vypisují výběrová řízení na pozici učitelů Evropských škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) a Českou školní inspekcí (ČSI) vyhlašuje 8 výběrových řízení na pozici učitele/učitelky v české sekci Evropských škol.

Hledáme učitele několika specializací, kteří budou učit české studenty na Evropských školách v Bruselu, Lucemburku a Karlsruhe od 1. září 2021. Přehled všech vypsaných pozic včetně termínů pro zasílání přihlášek a podmínek, které musí uchazeč o pozice učitelů splňovat, najdete na stránkách MŠMT.

Vyhlašujeme výběrové řízení na tyto pozice:

  • učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci Evropské školy Lucemburk II
  • učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III
  • učitele/učitelky předmětů matematika, chemie a ICT v sekundárním cyklu české sekce Evropské školy Brusel III
  • učitele/učitelky mateřské školy v české sekci Evropské školy Lucemburk II
  • učitele/učitelky angličtiny jako druhého jazyka pro primární cyklus Evropské školy Brusel I
  • učitele/učitelky němčiny jako druhého/třetího/čtvrtého cizího jazyka žáků pro sekundární cyklus Evropské školy Lucemburk II
  • učitele/učitelky matematiky sekundárního cyklu Evropské školy Karlsruhe
  • učitele/učitelky předmětů výtvarná výchova a český jazyk a literatura v sekundárním cyklu české sekce Evropské školy Brusel III