Asociace, jejímž jsme členem, stojí na straně Ukrajiny, jejích občanů a akademické obce. Přečtěte si celé prohlášení.

Inspirativní příklady z praxe představila konference Zelené inovace v odborném vzdělávání.

Academic Cooperation Association (ACA) uspořádala první ze série summitů propojující leadery z oblasti vysokoškolské vzdělávání.

Ředitelé národních vzdělávacích agentur a přední evropští odborníci diskutovali o vzdělávacích strategiích a evropských programech

Nová třídílná série video tutoriálů ukazuje zájemcům o realizaci mezinárodních mobilit, jak stáže správně naplánovat.

Dana Petrova byla zvolena viceprezidentkou The Academic Cooperation Association pro tříleté období do roku 2023.