Jaké ekologické inovace zavádějí odborné školy v Česku?

Inspirativní příklady z praxe představila konference Zelené inovace v odborném vzdělávání.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) pořádal v úterý 26. října konferenci Zelené inovace v odborném vzdělávání, kde měli zástupci českých odborných škol možnost představit svoje aktivity v oblasti ekologických inovací. Akce se konala v prostorách Prague Startup Marketu v Holešovicích.

Na konferenci vystoupili zástupci těchto škol:

 • Střední škola stavební Třebíč –  Energetická náročnost budov (úspora vytápění)
 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava – Zelená logistika (úspora a recyklace obalových materiálů)
 • Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov – nový výukový obor Opravárenství – výuka servisních pracovníků domácích spotřebičů zacílená na vyšší udržitelnost domácích spotřebičů
 • Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové – recyklace a upcyklace odpadů – tvorba uměleckých předmětů a šperků
 • Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda – projekt partnerství zaměřený na udržitelné zemědělství v okolí národních parků

Zelené inovace v odborném vzdělávání

Součástí programu byla také panelová diskuse českých odborníků na téma Udržitelnost na středních odborných školách. Tedy otázka, co školy mohou a mají dělat, aby se posouvaly v oblasti udržitelnosti, jaké jsou bariéry vývoje v této oblasti, co je potřeba, aby byl vývoj možný. Panelovou diskusi moderovala členka národního VET Teamu PhDr. Hana Slámová, Ph.D. 

„Z diskuse vzešlo několik zajímavých nápadů. Velmi pozitivně hodnotili účastníci zájem žáků o udržitelnost a jejich motivaci získat další informace na toto téma. Na učitelích teď je, aby tohoto zájmu využili a připravili smysluplné projekty a jiné aktivity. Všichni panelisté se shodli, že mezinárodní aktivity mají pro vzdělávání v oblasti udržitelnosti velký význam. Ať už se jedná o výměnu zkušeností, výměnu metodiky vzdělávání, spolupráci žáků i učitelů nebo o vzájemnou inspiraci,“ popsala Slámová výsledky panelové diskuse. Jan Hradecký z Úřadu vlády ČR poté představil účastníkům konference evropské dokumenty, které se věnují problematice udržitelnosti, a Lucie Nencková z Institutu pro udržitelné podnikání prezentovala přínosy cirkulární ekonomiky a její implementace. V závěru ještě zástupci DZS informovali účastníky o možnostech, které v oblasti ekologického rozvoje a udržitelnosti nabízejí evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Fondy EHP.

Seznam účastníků panelové diskuze:

 • Mgr. Miroslav Novák  
  ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí 
 • Ing. Jitka Pohanková  
  garantka pro OV a spolupráci škol a firem, Národní pedagogický institut 
 • Ing. Vlasta Kostková 
  vyučující odborných předmětů, Střední škola stavební Třebíč 
 • Mgr. Miroslav Rončák  
  Univerzita Palackého v Olomouci  
 • Mgr. Romana Štádlerová  
  koordinátorka projektů, Střední škola - Centrum odborné přípravy  technickohospodářské