Vzdělávejte se v zahraničí: příležitosti pro učitele odborných škol

Každý rok vyjíždí tisíce žáků odborných škol na stáž do zahraničí. Méně je však známo, že Erasmus+ podporuje také výjezdy učitelů.

Zahraniční výjezdy učitelů a pracovníků odborných škol jsou přínosné nejen pro jednotlivce – jejich účastníky, ale i pro vysílající školy.

Od roku 2021 se možnosti pracovníků odborných škol v rámci programu Erasmus+ rozšířily, a to jak s ohledem na způsobilé aktivity, tak i na země, ve kterých lze zahraniční zkušenosti získat. Organizace, které obdržely akreditaci Erasmus, mohou nyní realizovat své aktivity prakticky po celém světě.

ERA VET

Stínování

Zahraniční pobyty učitelů mohou mít různou formu. Nejčastější volbou je stínování. Český učitel díky stínování může vyjet do školy nebo firmy v zahraničí, aby tam sledoval práci svých tamních kolegů. Je to příležitost diskutovat s nimi o osvědčených postupech nebo získávat dovednosti a znalosti v oboru, ale i v oblasti pedagogické a metodické práce. Je to zároveň i šance porovnávat svou práci s kolegy a získat inspiraci pro její zlepšení. Přestože si učitelé mohou zvolit délku stáže v rozpětí od 2 do 60 dnů, nejčastěji na stínování ve školách nebo firmách pobývají jeden až dva týdny.

Výukové a školicí pobyty

Jinou možnost, jak získat co nejvíce zahraničních zkušeností, představují takzvané výukové a školicí pobyty. Při nich stážující učitel ve škole zahraničního partnera nebo v jiné vzdělávací organizaci po určitou dobu vyučuje nebo působí jako lektor. Výhodou tohoto druhu stáže je možnost získat za poměrně krátkou dobu konkrétní a aktuální informace o práci učitele v zahraničí a po návratu je uplatnit ve své škole. Jedním z požadavků kladených na účastníky výukových a školicích pobytů je ovšem náležitá znalost jazyka, jímž se v zahraniční škole domluví.  

Kurzy a školení

Čeští učitelé mohou také odjet do zahraničí jako účastníci kurzu nebo školení. Tyto aktivity si před výjezdem mohou sami vybrat z nabídky zahraničních škol nebo vzdělávacích institucí podle potřeb a cílů vysílající školy. Zvolený kurz by neměl trvat méně než 2 dny a délka by neměla překročit 30 dní. Důležité je, aby kurz splnil požadavky stanovené v tzv. standardech kvality pro kurzy. Musí například obsahovat interakci mezi poskytovatelem kurzu a jeho účastníky a účastnit se ho musí vyučující alespoň ze dvou různých zemí.   

Návštěvy odborníků

Kromě podpory pobytů českých vyučujících v zahraničí nabízí program Erasmus+ možnost pozvat si do školy na určitou dobu (2–60 dní) zahraničního odborníka, který zde bude vyučovat a jistě také debatovat o své práci se svými českými kolegy.

Jak je z výše uvedených informací patrné, každý výjezd učitelů, popř. dalších pracovníků odborných škol je prospěšný jak pro samotného účastníka, tak i pro školu, která ho do zahraničí vyšle. Účastníkovi umožní získat informace, které rozšiřují nebo inovují jeho odborné znalosti a dovednosti a také pedagogicko-metodické kompetence. Pro školu, na které působí, je pak každá takový výjezd přínosem pro šíření získaných zkušeností mezi další učitele školy a využití těchto zkušeností zejména při výuce, což zároveň napomáhá zvyšovat internacionalizaci škol.

Rostoucí zájem v ČR

V České republice můžeme sledovat nárůst zájmu učitelů odborných škol o tyto aktivity. Každý rok se vzdělávacích aktivit v zahraničí účastní stovky učitelů (v projektech z roku 2021 jich je 448), nejvíc z Jihomoravského a Libereckého kraje. Počty se stále zvyšují a hodnocení zahraničních stáží je velmi dobré. Svůj dvoutýdenní výjezd na stínování do partnerské školy v Dánsku hodnotil například velmi pozitivně zástupce ředitelky pro praktické vyučování z Vyšší odborné školy a střední zemědělské školy v Benešově Tomáš Čeněk. Ocenil, že tam mohl získat řadu nových vědomostí a zkušeností z oboru zemědělství a veterinářství, které nyní může využívat ve své domovské škole.

Právě teď je ta pravá chvíle pro zapojení

Láká vás vzdělávací výjezd do zahraničí? Chcete, aby se zapojila i vaše škole? Právě teď je ta pravá chvíle. Přihlaste se na jeden z našich lednových informačních seminářů, kde zjistíte, jak na podání žádosti o grant. Nejbližší termín pro odevzdání žádosti pro projekty mobilit je 23. února 2023.

Informační semináře pro odborné vzdělávání a přípravu

04. 1. 2023 | Olomouc | Seminář pro žadatele o krátkodobý projekt KA122, Olomouc

17. 1. 2023 | Praha | Seminář pro žadatele o krátkodobý projekt KA122, Praha