První den konference SchooLink představil inovativní metody výuky i důležitost mezinárodní spolupráce pro získávání kompetencí.

Konference o školním vzdělávání probíhá až do 4. prosince hybridně.

Přečtěte si, jaké jsou podmínky financování univerzitních aliancí. Termín pro podávání žádostí je 22. března 2022.

Školení Umění sebeprezentace při práci s mládeží se uskuteční 5. 12. v Brně.

Uspořádali jsme konferenci Neformální vzdělávání mládeže jako prevence sociálních problémů a možnosti financování.

Známe termíny pro podávání žádostí ve všech sektorech vzdělávání a centralizovaných aktivitách programu.

Ve dnech 28.-30. října proběhla online Evropská konference eTwinning 2021. Tématem roku bylo Media Literacy and Disinformation –…

Asociační dohoda ze 17. listopadu umožní Severní Makedonii účastnit se těchto programů za stejných podmínek jako členské státy EU.

Mezinárodní zkušenosti můžete sbírat i z pohodlí domova.