10 projektů bude testovat značku evropského diplomu a právní status aliancí Evropských univerzit

BKS

Erasmus+ CZELO

Evropská komise zveřejnila výsledky pilotní výzvy. Uspělo také konsorcium, jehož členem je aliance 4EU+ a Univerzita Karlova. 

Deset úspěšných pilotních projektů Erasmus+, které budou testovat nové formy mezinárodní spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v Evropě, oznámila 31. ledna Mariya Gabriel, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. Do procesu se zapojí také zástupci českých institucí. 

Kritéria a možnosti udělování značky společného evropského diplomu (Joint European Degree Label) bude zkoumat a testovat celkem šest vybraných projektů. Mezi nimi také ED-AFFICHE (European Degree - Advancing, Facilitating and Fostering International Collaboration in Higher Education), na kterém se podílí konsorcium šesti aliancí Evropských univerzit: Una Europa, CHARM-EU, EC2U, EU-CONEXUS, Unite! a 4EU+. Členem poslední zmíněné aliance je také Univerzita Karlova. Více se o projektu ED-AFFICHE a roli české univerzity v něm dočtete na webu Univerzity Karlovy.

Značka společného evropského diplomu by měla fungovat jako doplňkové osvědčení ke kvalifikaci studentů-absolventů společných programů poskytovaných mezinárodním konsorciem univerzit napříč státy. Měla by být založena na souboru společně vytvořených evropských kritérií, jejichž testování je úkolem těchto pilotních projektů. Projekty mají za cíl také blíže prozkoumat současné procesy vydávání společných diplomů i národní legislativy včetně překážek, které tomuto procesu brání. Využívání značky nebude povinné, její rozvoj je nicméně důležitým krokem ke společnému Evropskému diplomu. 

Další čtyři projekty umožní aliancím VŠ institucí vyzkoušet nové formy spolupráce, jako je např. evropský právní status aliancí. Stejně jako značka, i vytváření právního statusu je dobrovolné. Aliancím, které o něj mají zájem, se nicméně otevírá možnost experimentovat s tímto nástrojem a vyzkoušet, zda jim zjednoduší spolupráci, strategické rozhodování, přijímání studentů, sdílení zdrojů a kapacit atp. 

Do projektů se zapojí univerzity, ministerstva i akreditační úřady 

Vybrané projekty sdružují celkem stovku řádných partnerů napříč celou Evropou, přičemž 90 z nich tvoří VŠ instituce. K tomu je do projektů zapojeno kolem 190 přidružených partnerů z různých členských států EU a zemí přidružených k Erasmu+ (Norsko, Turecko), ale i Švýcarska či Spojeného království. O zlepšení mezinárodní spolupráce se zasadí také národní orgány a v pozici řádných či přidružených partnerů bude na projektech spolupracovat 17 ministerstev ze 16 zemí (včetně České republiky) a 22 akreditačních úřadů či agentur pro zajišťování kvality ze 17 zemí.  

Každý vybraný pilotní projekt získá rozpočet až 200 tisíc eur. Projekty budou trvat jeden rok a jejich zahájení se očekává na jaře 2023. Pilotní výzva je klíčovou iniciativou Evropské strategie pro univerzity, která zároveň zásadně přispěje k dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. 

Více se dočtete v tiskové zprávě Evropské komise nebo v tiskové zprávě Univerzity Karlovy.