Studijní návštěva EPALE 2023 "Dobrá praxe v kulturním vzdělávání v Holandsku"

Vyhlašujeme výzvu pro osoby pracující v oblasti kulturního vzdělávání v České republice k účasti na odborné studijní návštěvě.

Vyhlašujeme výzvu pro osoby pracující v oblasti kulturního vzdělávání v České republice k účasti na odborné studijní návštěvě 2023 "Dobrá praxe v kulturním vzdělávání v Holandsku", kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce v rámci projektu EPALE: Networking Visits.

Vybraným účastníkům bude zajištěno proplacení cestovních nákladů včetně ubytování.

 -------------------

TémaNové přístupy a dobrá praxe v kulturním vzdělávání.

Jaké zkušenosti a jaké nástroje lze přenést do České republiky?

Výzva je určena lidem, kteří se aktivně či metodicky zabývají kulturním vzděláváním na území ČR. Jedná se o pracovníky muzeí, galerií či kulturních institucí, kteří se podílejí na koncepci kulturního vzdělávání a chtějí získat inspiraci v této oblasti v zahraničí.

Studijní návštěva bude probíhat v angličtině.

 Cílová skupina:

  • zaměstnanci muzeí, galerií a dalších kulturních institucí nebo neziskových organizací, kteří se podílejí na koncepci kulturního vzdělávání v organizaci,
  • pořadatelé výstav, kurátoři, průvodci umění.

 Základní kritéria pro výběr účastníků jsou následující:

  • uplatnění získaných poznatků a zkušeností ve vzdělávací praxi v organizaci nebo v koncepční a konzultační činnosti, například designu vzdělávacích programů;
  • znalost anglického jazyka (min. na úrovni B2);
  • šíření výstupů z návštěvy v českém prostředí;
  • registrace do platformy EPALE.

Doplňková kritéria výběru, přednost mají:

  • prvoúčastníci (konkrétní osoba, ale i organizace, která ji vysílá);
  • účastníci z různých organizací (ne ze stejné organizace);
  • zapojení do programu Erasmus+ vzdělávání dospělých.

V případě zájmu prosíme o vyplnění online přihláškyna jejímž základě bude probíhat výběr účastníků

Lhůta pro registraci je do 28. 2. 2023 (včetně).

Předpokládaný itinerář:

23. května 2023

9:05                       Odlet z Prahy

10:40                     Příjezd do Amsterdamu, přesun z letiště do Utrechtu

                              Návštěva Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

                               ubytování v Utrechtu

24. května             Utrecht + návštěva 2 kulturních institucí v Holandsku

                               Pozdě odpoledne návrat do Utrechtu, volný večer

25. května             Dopoledne návštěva kulturního zařízení

                                Přesun do Amsterdamu, volný program

18:35                     Odlet Praha

20:05                     Přistání v Praze