Cíl sítě

Cílem je podpořit sektor vzdělávání dospělých a posílit skupinu odborníků, která zde může čerpat materiály, diskutovat a vzájemně spolupracovat, a tím přispět ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání. 

Umožňuje všem registrovaným uživatelům sdílet informace z  oblasti vzdělávání dospělých, odborné materiály, publikace a studie a oslovovat všechny zájemce z  dané cílové skupiny vzdělávání dospělých.

Vytvořte si účet a využijte platformu EPALE naplno

 Účet na EPALE vám umožní:

 • Hledat partnery pro spolupráci napříč Evropou
 • Vkládat příspěvky a prezentovat vlastní projekty
 • Hledat a vkládat akce/události
 • Zapojit se do diskusní skupiny vašeho oboru
 • Účastnit se kurzů MOOC  (hromadný otevřený online kurz)
 • Komentovat a hodnotit obsah

Online kurzy pro vzdělavatele dospělých zdarma

Vyberte si z nabídky Akademie EPALE nebo Online kurzů pro lektory.

Komu je síť určena

Platforma EPALE je určena všem odborníkům z oblasti celoživotního vzdělávání, především lektorům.
Hlavní cílovou skupinou jsou:

 • Odborníci ve vzdělávání

 • Učitelé a zaměstnanci škol

Zapojené země

 • Evropská unie

Akademie EPALE

Národní středisko EPALE ve spolupráci se svými experty připravuje online webináře pro školitele, ale i metodiky a manažery v sektoru vzdělávání dospělých. Smyslem této neformální akademie je nabídnout smysluplnou možnost rozvoje vzdělavatelům dospělých zejména v době, kdy je možnost prezenčních akcí  omezená. Témata jednotlivých webinářů jsou zaměřená na rozvoj lektorských a souvisejících dovedností vzdělavatelů dospělých, a nejen na digitální výuku, ale vzdělávání obecně.

Pro koho jsou webináře určené?

Cílovou skupinou jsou lektoři, trenéři, metodici či manažeři v sektoru vzdělávání dospělých, ale informace získané z webinářů budou užitečné pro všechny, kteří se zabývají vzděláváním.

Jak webináře probíhají?

Webináře se konají termínech uvedených na webu EPALE v kalendáři událostí. Účast je bezplatná, je třeba se pouze zaregistrovat a disponovat vhodným digitálním zařízením a připojením k internetu. Registrovaní účastníci mohou v průběhu webináře klást dotazy. Všechny již proběhlé webináře je možné zdarma zhlédnout na Youtube kanálu EPALE.

Webináře nejen pro vzdělavatele dospělých

První série webinářů proběhla na jaře roku 2020, následující během podzimu a další se připravuje na rok 2021. Již proběhlé webináře je možné sledovat bezplatně na kanálu Youtube.com. Podrobnější informace lze najít na webu EPALE a jednotlivé akce pak v kalendáři událostí.

Jak takový webinář vypadá? Podívejte se na jeden z nich:

 

Témata webinářů

Všechny již proběhlé webináře je možné zdarma zhlédnout na Youtube kanálu EPALE.

 • Vyrušování nerudných trpaslíků – psychické obrany účastníků seminářů a jak s nimi zacházet
 • Jak zvládnout tlaky na rozpočty ve vzdělávání
 • Sketchnoting a vizuální poznámky nejen pro lektory
 • Development centra a jejich místo v rozvoji zaměstnanců
 • Práce s klientem – psychologie a typologie osobnosti aneb Jak poznat klienta a pracovat s ním
 • Z učebny do onlajnu aneb Jak převést prezenční kurz do živého vysílání
 • Rétorika v kostce
 • Jak na bezpečný návrat účastníků na prezenční kurzy aneb Manuál pro zodpovědné vzdělavatele
 • Plán B aneb Jak přemýšlet o alternativách v době post-koronavirové
 • Pod pokličkou online vzdělávání aneb Launch nového e-kurzu EPALE Lektorské minimium II.
 • Posilování role lektora a sebereflexe
 • Visual Storytelling – Jak vytvořit příběh, který komunikuje obrazem a ulpívá
 • Office jóga aneb Cviky u pracovního stolu
 • Vizuální facilitace jako nástroj pro interakci s účastníky
 • Jak natočit a sestříhat krátké vzdělávací video
 • Základy gamifikace vzdělávacích programů
 • Struktura výuky a práce s pozorností pro lektory
 • Hodnotit či sdílet hodnoty? aneb Téma hodnot v lektorské práci
 • Sebekoučink v praxi lektora
 • Váš klient propouští aneb Role vzdělavatele v outplacementu
 • Lecturer's mindset aneb Jak zvýšit efektivitu vaší přednášky
 • Obsahový marketing na LinkedIn pro lektory
 • Jak zaujmout své účastníky aneb Role motivátorů ve vzdělávání
 • Budování osobní značky lektora
 • Myšlenkové mapy v lektorské praxi
 • 10 praktických gamifikačních prvků pro váš kurz
 • Brainstorming a jeho varianty v lektorské praxi
 • Základy hlasové hygieny pro lektory
 • Zkušenostní učení – efektní a efektivní kurz
 • Lean Canvas v lektroské praxi
 • Sabotéři v naší hlavě a jak s nimi na kurzu pracovat
 • Jak zaujmout mileniály na kurzu?

Online kurzy pro lektory

Národní středisko EPALE ve spolupráci se svými experty připravilo dva interaktivní online kurzy, zaměřené na rozvoj lektorských dovedností. Kurzy jsou věnované aktuálním tématům z oblasti vzdělávání dospělých a obsahují základní dovednosti a znalosti pro lektory a vyučující z různých oborů. Zjistěte podrobnější informace o jednotlivých kurzech.

Pro koho jsou kurzy určené?

Cílovou skupinou jsou lektoři, trenéři, metodici či manažeři v sektoru vzdělávání dospělých, ale získané dovednosti a znalosti budou užitečné pro všechny, kteří se zabývají vzděláváním.

Cíle kurzu

Kurz Lektorské minimum I je zaměřený zejména na prezenční výuku a účastníci se naučí, jak správně komunikovat, jaké způsoby interakce používat, jak strukturovat hodinu a podobně. Další lekce jsou věnované tématům jako je například etika lektora nebo mýty a stereotypy. Tento kurz je nabízený také v angličtině.

Kurz Lektorské minimum II představuje možnosti a témata distančního a kombinovaného (blended) vzdělávání. Účastníci kurzu získají také informace o inspirativních zdrojích využitelných pro online výuku.

Kurz Lektorské minimum III je zaměřený na e-learning. Absolventi kurzu se naučí, jak připravit a vést webinář, online workshop nebo VILT (Virtual instructor-led training). Součástí kurzu jsou nejen informace o technologiích a vybavení pro online vzdělávání, ale také virtuální zkušebna.

Jakým způsobem kurzy probíhají?

Kurz je možné absolvovat kdykoliv, stačí se zaregistrovat. Nutné je pouze připojení k internetu a počítač, tablet nebo chytrý telefon. Kurzy jsou bezplatné.

Kurz se skládá z jednotlivých modulů (úvod, příprava, realizace, evaluace), které může každý absolvovat svým tempem. Na závěr je připravený test.

 

Témata kurzu

Lektorské minimum I

 • Intro Realizace vzdělávání
 • Lektorské role
 • Komunikace lektora
 • Interakce (icebreakery, diskuse, práce ve skupinách, digitální interakce)
 • Struktura hodiny
 • Tréma a jiné potíže lektora
 • Problémy a problematické publikum
 • Etika lektora
 • Digitální nástroje pro lektory
 • Další zdroje a inspirace
 • Intro Příprava vzdělávání
 • Poznávání cílové skupiny
 • Dospělí a vzdělávání
 • Cíle a minutový scénář
 • Formy a metody vzdělávání
 • Výklad/prezentace, instruktáž, workshop a webinář
 • Výběr prostor
 • Didaktická technika pro lektory
 • Další zdroje a inspirace
 • Příprava vzdělávání (test)
 • Realizace vzdělávání (test) Intro Evaluace
 • Evaluace (hodnocení) ve vzdělávání
 • Metodika a nástroje evaluace
 • Autoevaluace lektora
 • Evaluace (test)

Lektorské minumum II

 • Intro video Blended learning
 • Co je to blended learning?
 • Rozdíl mezi prezenčním a blended vzděláváním
 • Lektor a blended learning
 • Jak připravit studující na blended learning?
 • Blended learning (šablona)
 • Blended learning (test)
 • Vítejte v lektorské laboratoři
 • Lektorská laboratoř
 • 12 principů pro design vzdělávání
 • Další inspirativní zdroje
 • Intro k distančnímu vzdělávání
 • Co je to distanční vzdělávání?
 • Synchronní DV: Webináře
 • Synchronní DV: Online workshop
 • Asynchronní DV: Online kurz
 • Koncepce a struktura online kurzu (šablona)
 • LMS
 • Interaktivní a multimediální obsah
 • Typy vzdělávacích videí
 • Příprava videa (šablona)
 • Gamifikace ve vzdělávacích kurzech
 • Distanční vzdělávání (test)

Lektorské minimum III

 • Vítejte v kurzu Lektorské minimum III
 • Online vzdělávání jak ho možno neznáte
 • VILT vs. webinář vs. online workshop vs. VR
 • Cílové skupiny a jejich preference
 • Online výuka a lektor
 • Intro k VILT
 • VILT vs. webinář
 • Jak na facilitaci VILT?
 • Jak tranformovat ILT na VILT
 • 3 oblíbené platformy VILT a jejich funkce
 • Intro k virtuální realitě
 • Jak koncipovat vzdělávání ve virtuální realitě?
 • VR facilitace
 • Technologie a aplikace pro virtuální realitu
 • Virtuální zkušebna
 • Individuální online výuka
 • Individuální online lekce - přístup
 • Struktura a šablona pro individuální online lekce
 • Aplikace pro individuální online výuku
 • Individuální online lekce (test)
 • Workshop vs. online workshop
 • Facilitace online workshopu 1
 • Facilitace online workshopu 2
 • Aplikace pro online workshop
 • Zkušební workshopová místnost
 • Desatero dobrého online workshopu
 • Webináře
 • Aplikace pro webináře
 • EPALE webináře
 • Vybavení pro online výuku
 • Užitečné aplikace a software pro online výuku

Vyhledání partnera pro spolupráci

Platforma EPALE umožňuje sdílet nápady a navazovat kontakty s jednotlivci či organizacemi. Uvažujete o mezinárodní spolupráci na konkrétním projektu nebo hledáte aktivitu, na které byste se mohli podílet? Hledání partnerů na EPALE nabízí více možností.

Pro koho je vyhledání partnerů EPALE určeno?

Jednotlivci i organizace registrovaní na EPALE mají možnost hledat partnery, kteří by měli zájem o spolupráci. Vyhledává se podle aktivity, typu organizace, země nebo konkrétních témat.

Jak postupovat?

 1. Vyhledávejte organizace a osoby, které chtějí diskutovat o nápadech, sdílet osvědčené postupy a najít partnery pro financované projekty.

 2. Pomocí Hledání partnerů EPALE najdete organizace a jednotlivce, které by mohli mít o spolupráci s vámi zájem. Ideálního partnera můžete hledat podle země, aktivity a typu organizace. Své hledání upřesněte pomocí pokročilého vyhledávání a hledejte podle klíčových témat, která vás zajímají.

 3. Přidejte svou organizaci

  Tím svůj profil zviditelníte a ostatním dáte na vědomí, že se chcete zapojit do celoevropské spolupráce. Organizaci může vložit jen osoba s účtem EPALE.

  Registrovat organizaci

 4. Přidejte žádost o partnerství

  Vytvořte žádost o partnerství a budujte kontakty s evropskou komunitou v oblasti učení v dospělosti tím, že vyzvete ostatní, aby vás kontaktovali a zapojili se. Uveďte, jaké máte potřeby, jaký druh spolupráce byste rádi navázali a co od svého potenciálního partnera očekáváte.

Centrum zdrojů EPALE

V Centru zdrojů EPALE najdete materiály, díky nimž budete mít k dispozici aktuální osvědčené postupy a referenční dokumenty zaměřené na vzdělávání dospělých. Máte přístup k zprávám, politickým dokumentům, publikacím, také článkům z časopisů novin, dále i případovým studiím inovativních přístupů ke vzdělávání.

Jak centrum zdrojů využívat

 1. Procházení
  Nejnovější obsah se nachází v horní části stránky, takže můžete snadno sledovat vývoj v tomto odvětví v poslední době.

 2. Hledání
  Přejděte přímo na konkrétní zdroj a to tak, že do pole pro hledání zadáte název, autora nebo klíčové slovo.

 3. Filtrování
  Filtrujte podle typu zdroje, tématu, štítků, země, autora a jazyka. Příslušné zdroje se zobrazí v seznamu v levé části stránky.

Jak se zapojit?

S účtem EPALE můžete též zdroje (včetně odkazů na publikace, články...) vkládat.

Chci se registrovat