Evropské univerzity: ve výzvě 2023 podalo žádost 65 aliancí 

Erasmus+ CZELO

Zveřejnění výsledků očekáváme v létě tohoto roku.  

Ve výzvě 2023 bylo přijato celkem 65 projektových návrhů zahrnujících přes 500 vysokoškolských institucí napříč celou EU. V pořadí již čtvrtá výzva podpoří jak intenzivnější spolupráci stávajících aliancí, tak vznik několika nových.  

V rámci Tématu 1 (Zintenzivnění předchozí mezinárodní spolupráce mezi institucemi) bylo podáno 26 návrhů (sdružujících 224 VŠ institucí). Rozpočtem 345,6 milionů eur budou podpořeny již existující nadnárodní sítě VŠ institucí, zejména aliance Evropských univerzit vybrané ve výzvě 2020 (celkem 24). Téma 2 (Rozvoj nové mezinárodní spolupráce mezi institucemi) přilákalo 39 konsorcií (skládajících se z 278 VŠ institucí). Pro nově vznikající aliance je vyhrazeno 38,4 milionů eur. Maximální výše grantu se odvíjí mimo jiné od velikosti aliancí (v případě tématu č. 1 také od počtu nově přijatých členů), pohybuje se však mezi 3,4 až 14,4 miliony eur. 

V konsorciích, která podala žádost ve výzvě 2023, jsou zastoupeny instituce celkem z 26 členských států EU, 5 třetích zemí přidružených k programu Erasmus+ a 4 zemí západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Černá Hora) – ty měly poprvé příležitost zapojit se v roli řádných partnerů. Více se dočtete v tiskové zprávě Evropské komise

Kontext 

Evropské univerzity představují novou formu mezinárodní spolupráce, která by měla vést k intenzivnější mobilitě studentů a akademiků, rozvoji excelentní vědy a výzkumu a celkově ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského vysokého školství na globální úrovni. V současné době existuje celkem 44 aliancí sdružujících 340 univerzit z 31 zemí. Evropská komise v Evropské strategii pro univerzity vytyčila cíl vytvořit do poloviny roku 2024 celkem 60 aliancí Evropských univerzit. Tohoto počtu by tedy mělo být dosaženo pátou výzvou (2024).