Komise otevřela čtvrtou výzvu na podporu aliancí Evropských univerzit 

BKS

Erasmus+ CZELO

Rekordní rozpočet, otevřené dveře pro země západního Balkánu, Pečeť excelence pro kvalitní projekty. Co nového přináší výzva 2023?

EUI_2023

Evropská komise vyhlásila v rámci programu Erasmus+ již čtvrtou výzvu k podávání žádostí o podporu pro aliance Evropských univerzit, což je klíčová iniciativa pro vytvoření tzv. Evropského prostoru vzdělávání a transformaci vysokoškolského vzdělávání (VŠ) v Evropě. Výzva bude otevřena do 31. ledna 2023 a stejně jako ta předchozí podpoří jak intenzivnější spolupráci stávajících aliancí, tak vznik několika nových. 

V současné době existuje celkem 44 aliancí sdružujících 340 univerzit ze 31 zemí. V roli přidružených partnerů s aliancemi navíc spolupracuje kolem 1 300 subjektů z různých oborových oblastí a zemí. V poslední výzvě, jejíž výsledky byly vyhlášeny letos v červenci, bylo z celkového rozpočtu 272 milionů eur podpořeno pokračování 16 aliancí a vznik 4 nových. Na čtvrtou výzvu byl vyčleněn dosud rekordní rozpočet ve výši 384 milionů eur

Univerzity ze zemí západního Balkánu jako řádní partneři 

Novinkou letošní výzvy je možnost zapojení VŠ institucí ze zemí západního Balkánu (které nejsou přidružené k programu Erasmus+, tj. Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora) v roli řádných partnerů. Dosud byla tato role vyhrazena pouze programovým zemím Erasmus+. Jako přidružení partneři se už od minulé výzvy mohou do aliancí zapojit také subjekty z ostatních zemí, jež jsou součástí Boloňského procesu (např. Ukrajina, Švýcarsko, Spojené království). 

Pečeť excelence pro kvalitní projekty 

Druhou novinkou je tzv. Pečeť excelence (Seal of Excellence). Tato značka kvality bude udělována projektovým návrhům, které byly vyhodnoceny jako vysoce kvalitní a při evaluaci dosáhly více než 80 bodů, nicméně z důvodu omezeného rozpočtu nebyly vybrány k financování. Udělení toho certifikátu kvality má konsorciím usnadnit hledání financování z jiných zdrojů na národní úrovni.

Téma 1: Zintenzivnění předchozí mezinárodní spolupráce mezi institucemi 

Stejně jako předchozí výzva, i tato je členěna do dvou skupin. V rámci prvního tématu budou podpořeny již existující nadnárodní sítě VŠ institucí, zejména aliance Evropských univerzit vybrané ve výzvě 2020 (celkem 24). Mezi ně patří také aliance Aurora, jejímž členem je Univerzita Palackého v Olomouci, a aliance EuroTeQ, kde je zapojeno České vysoké učení technické v Praze. Stávající aliance mohou pokračovat ve stejném složení jako dosud, nebo mají možnost se rozšířit a přivítat mezi sebou nové VŠ instituce v roli řádných partnerů. Celkem je na tuto část vyhrazeno 345.6 milionů eur

Téma 2: Rozvoj nové mezinárodní spolupráce mezi institucemi 

Druhé téma poskytne podporu žadatelům, kteří chtějí navázat nadnárodní institucionální spolupráci v rámci nové aliance Evropských univerzit. Celkem je na tuto část vyhrazeno 38.4 milionů eur

Maximální možná výše grantu se odvíjí mimo jiné od velikosti aliancí (v případě tématu č. 1 také od počtu nově přijatých členů), pohybuje se však mezi 3.4 až 14.4 miliony eur. Výzva navazuje na předchozí výzvy z let 2019, 2020 a 2022, přičemž vyhlášení další je plánováno opět na podzim příštího roku. Evropská komise si ve své Evropské strategii pro univerzity vytyčila cíl vytvořit do poloviny roku 2024 celkem 60 aliancí Evropských univerzit, tohoto počtu by tedy mělo být dosaženo právě pátou výzvou. 

Více se dočtete na webu Evropské komise nebo v tiskové zprávě. Text výzvy najdete na portálu FTOP, kde se zároveň podávají projektové žádosti. Evropská komise také pořádá 15. listopadu od 14:30 h informační webinář pro všechny zájemce o výzvu. 

EUI_fs

Podívejte se na factsheet Evropské komise v plném rozlišení.