Asociační dohoda ze 17. listopadu umožní Severní Makedonii účastnit se těchto programů za stejných podmínek jako členské státy EU.

Nově přijatý rámec Evropské komise zvyšuje inkluzivitu a rozmanitost v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Agentura EACEA představila proces podávání žádostí o akreditační schéma nezbytné pro dobrovolnické projekty humanitární pomoci.

Z programu Evropský sbor solidarity se stává hlavní nástroj Evropské komise pro sdružování mladých lidí s cílem pomáhat..

Do projektu hledáme celkem 16 základních škol, které se ho budou účastnit ve školním roce 2021/2022.

Digitální hygiena, fake news a podcasty. Dvoudenní konference pro mladé posluchače nabídne panelovou diskuzi a praktické workshopy

Historicky první ročník konference SchooLink v oblasti školního vzdělávání. Konference proběhne kompletně online.

Aktivní občanství, demokracie a mezinárodní spolupráce na základních školách? Zpráva o jednom česko-norském partnerství.

Pravidelná snídaně DZS s médii proběhla poprvé zcela online. Téma setkání bylo trefné: digitalizace vzdělávání.