Od prosince se můžete účastnit webinářů, které vám pomůžou připravit projektovou žádost.

Realizaci obou programů hodnotí pozitivně, je potřeba snížit administrativní zátěž a zlepšit digitalizaci a fungování IT nástrojů.

Umělá inteligence, dlouhodobé mobility či řízení projektů. Nejen tato témata zazněla na SchooLinku 2023, který se konal v Brně.

Do nových akademií se zapojí české univerzity, základní školy, vzdělávací instituty i DZS. Přečtěte si více o projektech i výzvě.

Pokud chcete podat žádost o projekt humanitárního dobrovolnictví ve výzvě 2024, musíte podat žádost o značku kvality do 21. září.

Ministři zodpovědní za agendu mládeže přijali závěry Rady podporující roli mládeže v tvorbě environmentálních politik.

Evropská komise zahájila debaty na téma „Jak učinit vzdělávací mobilitu realitou pro všechny?“

Přečtěte si průběžnou zprávu Evropské komise. Jakých cílů již bylo dosaženo? Jaké iniciativy budou v dohledné době zahájeny?

Pořádáme sérii informačních webinářů k centralizovaným projektům ve výzvě 2023.

Náš nový spot povzbuzuje zahraniční vědecké a vzdělávací instituce k navázání partnerství s českými protějšky.