Instituce zapojené do programů EM budou mít prostor pro intenzivnější interakci a sdílení. Nabídkové řízení trvá do 7. listopadu. 

Evropská komise v srpnu zveřejnila analýzu výsledků výzvy 2021. Uspěly i 4 projekty s českou účastí.

Ve výzvě 2022 uspělo šestnáct již existujících a čtyři nové aliance evropských univerzit.

Erasmus+ by neměl být výsadou a musí být dostupný všem, shodli se poslanci a poslankyně Parlamentu.

Náš nový spot povzbuzuje zahraniční vědecké a vzdělávací instituce k navázání partnerství s českými protějšky.

Nově vydaná závěrečná zpráva přináší výsledky projektů Erasmus+ z let 2014–2020 podporujících inkluzi ve vzdělávání.

Přečtěte si o konferenci v Bruselu, během níž Komise poprvé představila výzvu k testování kritérií značky společného diplomu.

Ve středu 15. června proběhl informační webinář k projektům Virtuálních výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže.

EACEA zveřejnila materiály a termín informačního dne k projektům Virtuálních výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

Společenské výzvy, jako je změna klimatu, digitalizace, měnící se demografie či umělá inteligence jsou jádrem výzvy 2022.