Další tři české univerzity se staly součástí Evropských univerzit

Erasmus+ CZELO

V poslední výzvě Evropských univerzit je 14 nově schválených aliancí. To navyšuje celkový počet na 64, z toho 12 s českými VŠ.

Evropská komise v pátek 28. června zveřejnila výsledky letošní výzvy Evropských univerzit, která poskytuje finanční podporu aliancím vysokoškolských institucí. K 50 již podpořeným aliancím Evropských univerzit se tak připojuje 14 nových aliancí, z nichž každá obdrží až 14,4 milionu eur na období čtyř let. 

Dosažení cíle Evropské strategie pro univerzity 

Současných 64 aliancí zahrnuje více než 560 vysokoškolských institucí všech typů napříč Evropou. Tím Evropská komise dosáhla cíle Evropské strategie pro univerzity, aby do poloviny roku 2024 vzniklo nejméně 60 aliancí s více než 500 zapojenými VŠ institucemi. 

CZELO EUI call 2024

Co se týče české účasti, do řad členů aliancí Evropských univerzit se nově přidávají Mendelova univerzita v Brně (aliance HEROES), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (aliance KreativEU) a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (aliance PIONEER). Česko je tak zastoupeno již ve 12 aliancích: 

 • 4EU+ (Univerzita Karlova), výzva 2019 
 • EDUC (Masarykova univerzita), výzva 2019 
 • Aurora (Univerzita Palackého v Olomouci), výzva 2020 
 • EuroTeQ (České vysoké učení technické), výzva 2020 
 • NEOLAiA (Ostravská univerzita), výzva 2023 
 • STARSEU (Slezská univerzita v Opavě), výzva 2023 
 • U!REKA (VŠB – Technická univerzita v Ostravě), výzva 2023 
 • EULiST (Vysoké učení technické v Brně), výzva 2023 
 • EUPeace (Západočeská univerzita v Plzni), výzva 2023 
 • HEROES (Mendelova univerzita v Brně, výzva 2024 
 • KreativEU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), výzva 2024 
 • PIONEER (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), výzva 2024 

Komunita praxe 

Letošní výzva rovněž financuje vytvoření Komunity praxe Evropských univerzit, která má posílit vzájemné sdílení zkušeností mezi aliancemi. Má také podpořit šíření opakovaně použitelných výsledků a modelů mezinárodní spolupráce aliancí v celém sektoru vysokoškolského vzdělávání. Do vytváření Komunity je jako plnohodnotný partner zapojeno 17 aliancí včetně aliance 4EU+, jejíž členem je Univerzita Karlova, a aliance U!REKA SHIFT, do níž je zapojena VŠB-TUO. Všech zbývajících 47 aliancí je asociovanými partnery. 

Výhled do budoucna 

Tato výzva byla poslední pro nové aliance: v roce 2025 nebude zveřejněna žádná výzva a na roky 2026 a 2027 Komise připravuje výzvy na dvouleté financování již existujících aliancí.   

Více informací najdete v tiskové zprávě a na webu Evropské komise