Průběžné hodnocení aktuálního programu a závěrečné hodnocení programu z let 2014–2020 bude probíhat do konce roku 2024. 

Přečtěte si novou analýzu výsledků výzvy 2022. České instituce uspěly se čtyřmi projekty.

Ministři zodpovědní za agendu mládeže přijali závěry Rady podporující roli mládeže v tvorbě environmentálních politik.

Přečtěte si novou studii Evropské komise analyzující proveditelnost a dopad různých přístupů ke společným diplomům. 

Přečtěte si novou studii Evropské komise mapující národní mechanismy financování vysokoškolského vzdělávání napříč EU.

Inspirativní projekty či jednotlivce můžete nominovat ve čtyřech kategoriích. Přihlášky se podávají do 25. května. 

Ministři školství z EU přijali dokument na podporu role odborného a vysokoškolského vzdělávání v předávání potřebných dovedností.

Evropská komise zahájila debaty na téma „Jak učinit vzdělávací mobilitu realitou pro všechny?“

Jak se za poslední čtyři roky situace vyvinula a jak si stojí Česká republika? 

Podívejte se, kde hledat nejdůležitější informace k výzvě 2023 a jaké jsou další možnosti podpory sportu na úrovni EU.