Infodny věnované centralizovaným aktivitám Erasmu+ se konaly 10. a 11. listopadu 2022 v Budapešti.

Žádosti je možné podávat do 13. 12. (FPA) a 20. 12. (SGA) 2022. Výzva je určena výhradně Evropským neziskovým organizacím (ENGO).

Již tradiční Central European Joint Infodays se budou konat 10. a 11. listopadu 2022 v Budapešti. Nezapomeňte se včas registrovat.

Rekordní rozpočet, otevřené dveře pro země západního Balkánu, Pečeť excelence pro kvalitní projekty. Co nového přináší výzva 2023?

Instituce zapojené do programů EM budou mít prostor pro intenzivnější interakci a sdílení. Nabídkové řízení trvá do 7. listopadu. 

Evropská komise v srpnu zveřejnila analýzu výsledků výzvy 2021. Uspěly i 4 projekty s českou účastí.

Ve výzvě 2022 uspělo šestnáct již existujících a čtyři nové aliance evropských univerzit.

Erasmus+ by neměl být výsadou a musí být dostupný všem, shodli se poslanci a poslankyně Parlamentu.

Náš nový spot povzbuzuje zahraniční vědecké a vzdělávací instituce k navázání partnerství s českými protějšky.

Nově vydaná závěrečná zpráva přináší výsledky projektů Erasmus+ z let 2014–2020 podporujících inkluzi ve vzdělávání.