Z programu Evropský sbor solidarity se stává hlavní nástroj Evropské komise pro sdružování mladých lidí s cílem pomáhat..