Zobrazeno 18 z 191 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
Pravidelně aktualizované publikace Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education obsahují údaje o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Uvedeny jsou rovněž existující regionální varianty.
Zobrazit (PDF 2 264 kB)
Pravidelně aktualizovaná publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň ve školním/akademickém roce 2016/17.
Zobrazit (PDF 6 882 kB)
Pravidelně aktualizovaná studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých evropských zemích.
Zobrazit (PDF 7 606 kB)
Proč je výchova k podnikavosti důležitá? Jak ji evropské země pokrývají v povinném vzdělávacím kurikulu? Na tyto a mnoho dalších otázek přináší odpověď publikace Entrepreneurship Education at School in Europe týkající se podnikatelské výchovy ve školách.
Zobrazit (PDF 9 018 kB)
Rok po vydání Pařížské deklarace vyvstává otázka, jak se evropské země v rámci svých národních vzdělávacích politik vypořádaly s cíli, které definovala. Odpověď přináší nová zpráva Eurydice, shrnující nejnovější vývoj v oblasti vzdělávání v jednotlivých evropských zemích v návaznosti na přijetí Pařížské deklarace. Zaměřuje se na různé druhy zavedených opatření, a to na všech vzdělávacích úrovních.
Zobrazit (PDF 3 297 kB)
Zpráva o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávání obsahuje ukazatele z šesti oblastí: informace a poradenství; cizojazyčná příprava; přenositelnost grantů a půjček; podpora poskytovaná studentům s nízkým socio-ekonomickým zázemím; uznávání výsledků vzdělávání a uznávání kvalifikací.
Zobrazit (PDF 10 022 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe. Po srovnávací části následují detailnější tabulky za jednotlivé země.
Zobrazit (PDF 4 912 kB)
Pravidelně aktualizované publikace National Student Fee and Support Systems in European Higher Education informují o poplatcích studentů a národních systémech podpory (včetně stipendií a půjček) v evropských zemích. Oddíl Klíčové body umožňuje čtenářům dobře pochopit téma jako celek, zatímco diagramy a informační přehledy jednotlivých zemí obsahují hlavní charakteristiky každého systému.
Zobrazit (PDF 3 439 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe podrobně informují o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů. Údaje jsou předkládány ve formě diagramů, součástí je i krátká srovnávací analýza. Sběr dat se uskutečňuje ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).
Zobrazit (PDF 5 353 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The Organisation of the Academic Year in Higher Education informují o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).
Zobrazit (PDF 769 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education obsahují údaje o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Uvedeny jsou rovněž existující regionální varianty.
Zobrazit (PDF 1 729 kB)
Pravidelně aktualizovaný materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.
Zobrazit (PDF 350 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
Zobrazit (PDF 2 899 kB)
Publikace National Sheets on Education Budgets in Europe obsahuje údaje o výdajích na vzdělávání v evropských zemích. Zaměřuje se na plánované, nikoliv aktuální výdaje. Uváděny jsou rozpočty na evropské, národní, regionální i místní úrovni a uspořádány jsou podle typu výdajů a stupně vzdělávání. Zachycen je také vývoj oproti předchozímu roku.
Zobrazit (PDF 1 293 kB)
Zpráva Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets poskytuje stručné popisy systémů vzdělávání a péče v raném dětství v jednotlivých evropských zemích.
Zobrazit (PDF 1 266 kB)
První vydání v následujících letech pravidelně aktualizované studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých evropských zemích.
Zobrazit (PDF 2 206 kB)
Nová zjištění a podněty, které mohou být inspirací pro další evropské státy při řešení otázky evaluace škol, přináší studie Zajišťování kvality ve vzdělávání: Politika a přístupy v oblasti evaluace škol v Evropě.
Zobrazit (PDF 7 851 kB)