The structure of the European education systems 2016/17: Schematic Diagrams

11. 02. 2022

Pravidelně aktualizovaná publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň ve školním/akademickém roce 2016/17.

Součástí zprávy, která je dostupná také v češtině, je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.