Struktury vzdělávacích systémů v Evropě 2016/17: diagramy

01. 07. 2016

Český překlad pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň ve školním/akademickém roce 2016/17.

Součástí zprávy, která v anglickém originále vyšla pod názvem The structure of the European education systems 2016/17: Schematic Diagrams, je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.