Mobility Scoreboard: Higher Education

01. 03. 2016

Zpráva o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávání obsahuje ukazatele z šesti oblastí: informace a poradenství; cizojazyčná příprava; přenositelnost grantů a půjček; podpora poskytovaná studentům s nízkým socio-ekonomickým zázemím; uznávání výsledků vzdělávání a uznávání kvalifikací.

Vybrané ukazatele o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávaní jsou společně s obdobnými za počáteční odborné vzdělávání, které zpracoval CEDEFOP, prezentovány jako Mobility Scoreboard.

Zpráva navazuje na doporučení Rady Evropské unie „Mládež v pohybu“ z roku 2011 s cílem podpořit vzdělávací mobilitu mladých lidí. Účelem zprávy je poskytnout rámec pro sledování pokroku dosaženého evropskými zeměmi v oblasti podpory a odstraňování překážek mobility ve vzdělávání.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.

Přečíst si můžete také články: Jak sledovat studijní mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání? (Učitelské noviny); Jak podpořit mobilitu? Pomoci studentům s granty a půjčkami (Universitas, magazín vysokých škol)