Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education – Overview of education policy developments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015

01. 04. 2016

Rok po vydání Pařížské deklarace vyvstává otázka, jak se evropské země v rámci svých národních vzdělávacích politik vypořádaly s cíli, které definovala. Odpověď přináší nová zpráva Eurydice, shrnující nejnovější vývoj v oblasti vzdělávání v jednotlivých evropských zemích v návaznosti na přijetí Pařížské deklarace. Zaměřuje se na různé druhy zavedených opatření, a to na všech vzdělávacích úrovních.

Pařížská deklarace vydaná v březnu 2015 jasně vyjadřuje rozhodné stanovisko Evropy společně podporovat a chránit základní hodnoty, které jsou srdcem Evropské unie: respekt k důstojnosti člověka, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu řádu, a respektování lidských práv.