Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017

10. 10. 2017

Studie Eurydice Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017 zkoumá současnou realitu akademických pracovníků v měnícím se prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Zkrácená verze studie, tzv. Eurydice Brief, je dostupná také v češtině.

Zpráva se zaměřuje na kvalifikační požadavky na akademické pracovníky, proces přijímání, zaměstnávání akademických pracovníků a pracovní podmínky v akademické sféře, dopad externího zajišťování kvality a strategie pro internacionalizaci na centrální úrovni. Zahrnuje také diagramy popisující klíčové charakteristiky jednotlivých skupin akademických pracovníků v konkrétních zemích. 

Studie je analýzou kvalitativních údajů shromážděných sítí Eurydice, doplněných kvantitativními údaji Eurostatu a Evropského rejstříku terciárního vzdělávání (ETER) a informacemi získanými z šetření, která byla pro účely studie cíleně vypracována odbory a národními hodnoticími agenturami. 

Na některá z hlavních zjištění vyplývající z výše uvedené studie, včetně plánování v oblasti lidských zdrojů, profesní dráhy akademických pracovníků, pracovních podmínek a výuky se zaměřuje Eurydice Brief: Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017, který si můžete přečíst také v češtině

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině

Přečíst si můžete také článek: Větší autonomie škol přináší méně jistoty pro pedagogy (Universitas, magazín vysokých škol)