Citizenship Education at School in Europe – 2017

01. 10. 2017

Se zvýšeným důrazem na hodnoty jako mír, rovnost a lidská práva se v mnoha evropských zemích v posledních letech dostává do popředí zájmu výchova k občanství. Co by měla výchova k občanství zahrnovat? Jak je vyučována? Jak jsou vzděláváni učitelé a jaké podpory se jim dostává? Těmito a dalšími otázkami se zabývá studie Citizenship Education at School in Europe – 2017. Zkrácená verze studie, tzv. Eurydice Brief, je dostupná také v češtině.

Přílohy studie vyšly samostatně jako Annexes : national information and websites

Některé z hlavních poznatků výše uvedené studie předkládá Eurydice Brief: Citizenship Education at School in Europe – 2017. Toto shrnutí, které si můžete přečíst také v češtině, poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, týkající se nařízení a doporučení, která mohou ovlivňovat výuku tohoto předmětu na školách. 

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině