Výchova k občanství ve školách v Evropě – 2017 – Highlights

03. 02. 2022

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy

Citizenship Education at School in Europe – 2017 v českém překladu.