Publikace

2017

Datum Název Typ Popis
29. 12. 2017 Pečeť kvality 2017 Erasmus+ mládež pdf Inspirující publikace o nejlepších projektech v oblasti neformálního vzdělávání mládeže.
29. 12. 2017 Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2017 pdf Nejlepší projekty roku 2017 oceněné v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání
29. 12. 2017 Evropská jazyková cena Label 2017 pdf Ocenění podporuje nové a výjimečné aktivity v jazykovém vzdělávání
29. 12. 2017 Program Erasmus+ vzdělávání dospělých pdf Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých
29. 12. 2017 Pečeť kvality 2017 Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava pdf Přehled nejlepších projektů Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
29. 12. 2017 Zažij svět pdf Publikace s osobními příběhy a zkušenostmi těch, kteří se nebáli splnit si svá přání a vycestovali do zahraničí za poznáním a novými zážitky.
29. 12. 2017 Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+ pdf Cílem této publikace je shrnout dosažené výsledky implementace ECVET, posoudit je, identifikovat jejich pozitivní a negativní rysy a navrhnout záměry v implementaci ECVET pro příští léta.
27. 12. 2017 Mid-Term Evaluation of hte Use of ECVET within the Erasmus+ Programme pdf The aim of this publication is to summarize the results achieved during the implementation of ECVET, to assess them, to identify their positive and negative aspects, and to...
22. 12. 2017 Národní cena kariérového poradenství 2017 pdf Sborník soutěžních příspěvků z České republiky
22. 12. 2017 Czech Republic through the eyes of EVS volunteers pdf An inspiration for all those who decide to live (even for a short while), volunteer and travel through the Czech Republic