Výběr z Mozaiky: S Erasmem k mediální gramotnosti

MP, PS, PM, DZS

Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce

Program Erasmus+, který má aktuálně otevřené podzimní kolo výzvy pro podávání žádostí, pomáhá i českému mediálnímu prostředí.

Veronika Krátka Špalková z Novinářského inkubátoru na Příští stanici svět 2023. Foto: Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Veronika Krátka Špalková z Novinářského inkubátoru na Příští stanici svět 2023. Foto: Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Projekty neformálního vzdělávání pod programem Erasmus+ nejsou pouze mezinárodní výjezdy či projekty spolupráce organizací, ale také školení, semináře, přednášky či workshopy na témata, která sami mladí lidé považují za důležitá. Jedním z takových projektů je i projekt spolku Novinářský inkubátor, který nese název Youth Voice in Media a zaměřuje se nejen na zvyšování kompetencí v oblasti mediální gramotnosti, ale také na podporu aktivnějšího zapojení mladých lidí do občanské společnosti.

Projekt Youth Voice in Media započal sérií interaktivních workshopů na středních školách v regionech napříč ČR. Realizoval je spolek Novinářský inkubátor ve spolupráci s partnerskou organizací Fak(e)ticky, který se zabývá mediální výchovou, kritickým myšlením a bezpečností na internetu. Jednou ze škol zapojených do projektu bylo chomutovské gymnázium. Na úvodním workshopu se studenti učili, jak vytvořit novinářský článek, a lektoři jim za pomoci metod neformálního vzdělávání přiblížili celý proces tvorby mediálního obsahu.

Řešení lokálních problémů

Během navazujícího setkání probíhala celá aktivita formou diskuze se studenty s cílem ukázat nástroje a možnosti k aktivnějšímu zapojení do řešení lokálních problémů. První část workshopu byla zaměřena na zdroje informací, jejich vyhledávání, využití, ale také ověřování. Ve druhé části se poté studenti s pomocí návodných otázek a příkladů od zástupců organizací snažili sestavit seznam problémů či věcí, které by rádi změnili ve svém okolí. Mezi ně patřil například nedostatek kulturního života v Chomutově, nárůst cen studentského jízdného nebo problémy spojené se šatnami ve škole. Následně hledali nejlepší způsoby, jak změny dosáhnout za pomoci různých nástrojů, například sociálních sítí, školního časopisu, petice a podobně. Závěrem se organizátoři snažili studenty motivovat k využití zmíněných nástrojů při řešení jednoho vybraného problému, kterému by se chtěli primárně věnovat a nabídli jim pomoc a možnost konzultovat další kroky.

Cílem projektu bylo studentům ukázat, že s využitím mediálních nástrojů, které mají k dispozici, a aktivní občanskou angažovaností mohou dosáhnout mnohdy neočekávaných výsledků a změn ve svém bezprostředním okolí. Více o aktivitách Novinářského inkubátoru zjistíte na webu novinarskyinkubator.cz. Setkat jste se s ním mohli i na besedě "České mediální prostředí fak(e)ticky" během letošního ročníku Příští stanice svět, který proběhl 22. června.

Výzva 2023

V rámci programu Erasmus+ můžete podávat žádosti o finanční podporu projektů v různých aktivitách v podzimním kole pouze do října. Detailnější informace naleznete v tomto článku, nebo navštivte web programu:

Pro zájemce také pořádáme pravidelně semináře, webináře nebo individuální konzultace, na kterých se dozvíte, jak si žádost podat, co přesně je v průběhu projektu financováno a jak projekt administrovat. Sledujte prosím naší sekci událostí.

Tento článek vyšel v jarním vydání Mozaiky 2023, které se věnuje tématu zapojení mládeže. Můžete si ho přečíst zdarma na našem webuNeodebíráte ještě náš magazín Mozaika? Přihlaste se k odběru časopisu v elektronické nebo tištěné verzi.