Sportem ke zdravější, inkluzivnější a rovnoprávnější společnosti

Erasmus+ CZELO

Erasmus+ Sport podpoří místní projekty. Chce zvýšit povědomí o roli sportu v sociální inkluzi, rovnoprávnosti a životním stylu.

V novém období bude sportovní dimenze programu Erasmus+ výrazně posílena. 16. dubna se konalo setkání na téma tradičních sportů a her, jehož se zúčastnili zástupci Evropské komise a sportovních či herních asociací z různých členských států.

Guglielmo Di Cola z kabinetu evropské komisařky Mariyi Gabriel prezentovat politický rámec programu Erasmus+ a zdůraznil, že tradiční sporty a hry patří mezi priority nového období. Příležitosti spolupráce v oblasti sportu se rozšiřují, zejména pro lokální kluby a menší subjekty. Důležitou novinkou je, že sportovní projekty byly nově integrovány do všech částí programu, včetně např. kooperativních partnerství.

Mezi priority následujících let patří sociální začleňování a zajištění dostatku příležitostí pro všechny, podpora mezigenerační dimenze ve sportu, boj proti klimatické změně nebo podpora zdravého životního stylu a pohybu. K těmto oblastem je potřeba přistupovat komplexně a spolupracovat s experty z různých oblastí. Rozvíjet by se měla také vazba mezi oblastí sportu a kulturního dědictví.

Yves Le Lostecque (EACEA) dále stručně představil novinky programu včetně konkrétních sportovních priorit. Všechny potřebné informace najdete v Příručce nebo v zápise z Erasmus+ Sport Info Day