Erasmus+ Sport přináší více příležitostí pro menší kluby a jednodušší administrativu

CZELO

S novým programovým obdobím se rozšiřuje také nabídka příležitostí v oblasti sportu. Termín podávání přihlášek je 20. května 2021.

Důležité informace a novinky z oblasti Erasmus+ Sport se dočtete v Příručce k programu na rok 2021 a v zápise z akce Erasmus+ Sport Info Day, kde najdete také tipy pro žadatele. Aktuální výzvy byly zveřejněny na jednotném portále Funding and Tenders, prostřednictvím něhož se také podávají přihlášky.

Erasmus+ Sport bude nadále podporovat jak akce celoevropského rozsahu, tak lokální hnutí a iniciativy. Právě zvýšení účasti menších aktérů v programu je jedním z hlavních cílů nového období. Jeho dosažení má pomoct flexibilnější nastavení podmínek, snížení administrativní zátěže nebo nová typologie partnerských projektů. Finanční mechanismus je výrazně zjednodušen zavedením fixních jednorázových částek a rozpočet se nově rozvrhuje s ohledem na tzv. pracovní balíčky. Další novinkou ve financování je důraz na výsledky a výstupy, nikoli na administrativu.