Spolupráce ve vzdělávání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií

Erasmus+ CZELO

Ve středu 6. dubna proběhl webinář na téma Turingova schématu a vzdělávacích mobilit.

Webinář pořádala asociace univerzit ze Spojeného království a Severního Irska Universities UK International ve spolupráci s Misí Spojeného království při Evropské unii a jeho hlavním cílem bylo poskytnout platformu pro kolegy ze zemí EU ke společné diskuzi o Turingově schématu, jeho výzvách a příležitostech.  

V rámci diskuze, moderované Thomasem Jorgensenem z Evropské univerzitní asociace (EUA), vystoupili Lindsey Appleby CMG (britský velvyslanec při EU), Charley Robinson (Universities UK International), Oscar Tapp-Scotting (ministerstvo školství UK), Uta Staiger (University College v Londýně) a Gerhard Dannemann (Humboldtova univerzita v Berlíně). 

Bylo připomenuto Turingovo schéma, program zahraničních vzdělávacích mobilit pro UK (Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko), také s ohledem na jeho druhou výzvu k podávání žádostí, která je právě otevřena (v tuto chvíli se britská vláda zavázala k celkem 3 výzvám). V rámci první výzvy se do schématu zapojilo 139 UK univerzit, kterým bylo rozděleno 67 milionů liber na financování mobility studentů. 

Program umožňuje financování studia a stáží po celém světě a zaměřuje se na rozšíření spolupráce UK univerzit s celým světem, přičemž Evropa by měla zůstat jednou ze strategických destinací (v první výzvě programu připadá 25 % přidělených financí právě na mobility do zemí EU a 3 z 10 nejčastěji plánovaných destinací spadají do EU). Podané přihlášky jsou hodnoceny vzhledem k politickým prioritám, kterými je globální Británie, rozvoj klíčových kompetencí, tzv. „levelling up“ (rozšiřování možností pro mobility pro znevýhodněné účastníky a pro dosud nezapojené instituce) a přidaná hodnota pro britské daňové poplatníky.  

Ve Walesu je pak program doplněn programem Taith, který je rozšířen také pro oblasti školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a neformálního vzdělávání mládeže a může být doplňkem k Turingovu schématu.  

Zapojení Spojeného království do programu Erasmus+?  

Co se týče programu Erasmus+, přestože je zapojení vysokých škol a dalších institucí z UK omezené, mohou se nadále podílet například na projektech v rámci aktivit Erasmus Mundus nebo Jean Monnet z pozice třetí země nepřidružené k programu. Stejně tak lze žádat v rámci Projektů mobilit o finanční příspěvek na mobility do UK jako třetí země nepřidružené k programu. UK univerzity pak mohou žádat o finanční prostředky na vyslání svých studentů právě v rámci Turingova schématu tak, aby byla zachována mobilita v obou směrech. 

V rámci diskuze bylo zdůrazněno, že v současné době se nacházíme v přechodném období, neboť kromě možností uvedených výše se také stále dokončují projekty Erasmus+ schválené v rámci předchozího programového období 2014–2020, ve kterých jsou britské instituce zapojeny bez současných omezení (ukončení posledních z těchto projektů se předpokládá v roce 2023).  

Příklady z praxe 

Zástupci University College v Londýně a Humboldtovy univerzity v Berlíně představili své zkušenosti se spoluprací v souvislosti s Turingovým schématem. Zmíněny byly například výzvy související s pilotováním nových forem mobilit, s komplikovanějším zajištěním recipročních mobilit, se zvýšením administrativní zátěže pro přijíždějící studenty z EU nebo s udělováním víz, především pro pracovní stáže. I přes tyto překážky však bylo zdůrazněno, že mezinárodní spolupráce s EU je nadále považována za velmi důležitou, UK i EU univerzity v ní chtějí pokračovat a že na obou stranách je důležitá ochota k další spolupráci a k dalšímu řešení těchto výzev na úrovni praktické i politické. 

Financování mobilit v rámci Turingova schématu začalo v září 2021, v tuto chvíli je tedy důležité vyčkat na zpětnou vazbu z prvního roku, na základě které bude možné zhodnotit dopad programu, jeho přínos a další konkrétní fungování. Prozatím nezodpovězenou otázkou také zůstává případné pokračující snižování počtu mobilit mezi UK a EU po úplném skončení dobíhajících projektů Erasmus+ z let 2014-2020.