Slavíme páté výročí Evropského sboru solidarity

RV, DZS

Evropský sbor solidarity 

Při této příležitosti jsme podpořili zapojené organizace, aby uspořádali akci, kde své projekty představí veřejnosti.

Sbor

Devátý květen je oslavou Evropy. V tento den si připomínáme výročí historické Schumanovy deklarace, v níž byla nastíněna myšlenka nové formy politické spolupráce v Evropě. My toto datum věnujeme oslavě solidarity, konkrétně Evropského sboru solidarity. Solidarita patří mezi sdílené hodnoty, jež evropská společnost silně vnímá. S touto myšlenkou vznikl program, který umožňuje mladým lidem pomáhat, kde je třeba. Jeho základní rysy poprvé nastínil ve svém projevu na podzim roku 2016 tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Letos tak slavíme páté výročí existence programu Evropský sbor solidarity, jehož cílem je nabídnout příležitost pomáhat potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.

První účastníci se do programu, který umožňuje dobrovolnické výjezdy nebo realizaci solidárních projektů, přihlásili v roce 2018. Od té doby vyjely z České republiky na dobrovolnický pobyt tři stovky mladých lidí. Jejich nejčastější destinací je Francie, Gruzie, Německo nebo Řecko. Do více než šedesáti českých organizací přijelo na dobrovolnický pobyt více než čtyři sta účastníků ze zahraničí. Nejčastější oblasti, kterým se v Čechách věnují, jsou vzdělávání a odborná příprava, rozvoj kompetencí, práce s mládeží, umění a kultura, rozvoj komunit, inkluze a diverzita, a Evropské hodnoty a identita.

Kromě dobrovolnictví mohou mladí lidé díky Evropskému sboru solidarity zrealizovat vlastní projekt na podporu svého okolí. Do takzvaných solidárních projektů se za dobu existence programu zapojila již téměř tisícovka mladých lidí, kteří uskutečnili bezmála dvě stě projektů. Nejčastěji se zaměřili na rozvoj komunit, inkluzi, vzdělávání, aktivní občanství a participaci nebo práci s mládeží. Poslechněte si příběh mladých lidí z neziskovky Agora, kteří pomáhali středním školám učit žáky, jak bojovat proti dezinformacím.

Celkový rozpočet programu Evropský sbor solidarity na období 2021-2027 činí 1 miliardu eur. Během tohoto sedmiletého období se do solidárních aktivit bude moci zapojit nejméně 270 000 mladých lidí z Evropy. Pro rok 2022 věnovala Evropská komise programu rozpočet více než 138 milionů eur, Česká republika z něj získala dva a půl milionu eur. Do prvního kola výzvy v březnu letošního roku se přihlásilo přes třicet organizací a dalších třicet neformálních skupin. Na počátku května pak následovalo mimořádné kolo pro předkládání projektů na pomoc Ukrajině. Zájemci o realizaci solidárních projektů či organizace, které by chtěly hostit zahraniční dobrovolníky, budou mít příležitost přihlásit své projektové záměry znovu na podzim, konkrétně 4. října.

Při příležitosti pátého výročí vzniku programu jsme podpořili zapojené organizace, aby uspořádali akci na oslavu tohoto jubilea. „Slibujeme si, že díky těmto aktivitám zviditelníme pozitivní přínosy, které má zapojení organizací i jednotlivců do Evropského sboru solidarity na místní komunity,“ vysvětluje Lenka Richterová, která má v Domě zahraniční spolupráce program na starost.

V rámci této speciální výzvy podpoříme jedenáct akcí, z nichž je většina věnována podpoře, pomoci a zapojení válečných uprchlíků z Ukrajiny. První z těchto událostí proběhnou symbolicky dnes, na Den Evropy, další postupně až do poloviny června.

Evropský sbor solidarity připomeneme také dnes v rámci oslav Dne Evropy na Střeleckém ostrově v Praze, kde vystoupí herečka Anna Kadeřávková, která vyjela jako dobrovolnice do Itálie. Její vyprávění o zážitcích a zkušenostech z dobrovolnictví je na programu od 14:30 na hlavní stage. Pro další informace nejen o Evropském sboru solidarity bude k dispozici také náš stánek.